Acord de colaborare privind susținerea antreprenorilor sociali din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud

Astăzi, ANOFM a semnat un acord de colaborare cu membrii Consorțiului Civic pentru Economia Socială: AO Centrul de Excelență în Dezvoltarea Antreprenoriatului și Afacerilor Sociale, AO Centrul de Politici Socio-Economice CONSENS și AO Dezvoltare prin Implicare, privind susținerea antreprenorilor sociali din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud a Republicii Moldova.

Scopul acordului reprezintă stabilirea unui parteneriat durabil și de succes între membri privind susținerea antreprenorilor sociali din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud a Republicii Moldova în misiunea acestora de a dezvolta afaceri care contribuie la dezvoltarea socio - economică a comunităților rurale și urbane prin ocuparea forței de muncă, formarea profesională, integrarea pe piața muncii a șomerilor și a persoanelor dezavantajate, promovarea coeziunii sociale și reducerea inegalităților.

Consorțiului Civic pentru Economia Socială are drept scop crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea durabila a organizațiilor societății civile prin implicarea acestora în procesul de elaborare a politicilor publice în colaborare cu instituțiile de stat si cele private.