Notă informativă cu privire la rezultatele Târgului locurilor de muncă, desfăşurat în cadrul Expoziției naționale „Fabricat în Moldova” ediția a XX-a

     În perioada 01-05 februarie 2023, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a organizat şi desfăşurat Târgul locurilor de muncă, în cadrul celei de-a XX-a ediții a Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”.

    Obiectivul Târgului locurilor de muncă s-a axat pe informarea vizitatorilor referitor la serviciile şi măsurile de ocupare a forţei de muncă prestate şi a locurilor de muncă vacante înregistrate în baza de date a ANOFM. Totodată vizitatorii au avut posibilitatea să discute cu angajatorii prezenţi la Târg, care le-au oferit informaţii utile cu privire la locurile de muncă disponibile.

    Evenimentul a avut drept scop sporirea vizibilității ANOFM ca instituție prestatoare de servicii gratuite pe piața muncii, selectarea candidaţilor care corespund cel mai bine cerinţelor angajatorilor, crearea unei comunicări eficiente între angajatori şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

    Fluxul vizitatorilor cointeresaţi în căutarea unui loc de muncă a avut o pondere mai accentuată pe parcursul Târgului în zilele de sâmbătă şi duminică (04-05 februarie). Astfel, numărul total al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care au solicitat informaţii despre locurile de muncă oferite de angajatorii prezenţi la Târg a variat de la 200-400 persoane zilnic.

    La Târg au participat 28 angajatori care au oferit 1432 locuri de muncă vacante, din diferite domenii de activitate ale economiei naţionale. Cele mai multe locuri de muncă vacante au fost oferite de următorii angajatori: ÎM Regia Transport Electric din domeniul transportului din mun. Chişinău a oferit 439 locuri de muncă vacante de conducător/conducătoare auto pentru o remunerare salarială de 9000 – 16000 mii lei. Angajatorul ÎCS LEAR CORPORATION SRL din mun. Ungheni a oferit 322 locuri de muncă vacante în domeniul industriei uşoare pentru poziţiile de cusători/cusătorese, pentru o remunerare salarială de 7700 – 11000 mii lei. Ulterior urmează angajatorul din mun. Chişinău – VERIM-IMPEX SRL din domeniul comerțului cu amănuntul a produselor farmaceutice şi de sănătate cu un număr de 68 locuri de muncă vacante pentru poziţiile de vânzător-consultant/vânzătoare-consultantă, remunerarea salarială oferită fiind 5000 – 7000 mii lei. Angajatorii participanţi la Târg au oferit informaţii privind locurile de muncă vacante tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă inclusiv persoanelor angajate, dar care doresc să-şi schimbe locul de muncă, candidaţilor cu experienţă profesională, tinerilor specialişti şi celor care nu deţin o profesie/meserie, inclusiv cetățenilor ucraineni.

    Alături de angajatorii participanţi la Târg au fost prezente și 6 instituții de învățământ profesional tehnic, zilnic câte 4 instituții de învățământ.
    La Târg participanţii au avut posibilitatea să discute cu reprezentanţii Cancelariei de Stat, care au promovat informaţia cu privire la portalul
guvernamental www.cariere.gov.md, pentru a candida la funcţii publice, iar Inspectoratul de Stat al Muncii a oferit consultanţă şi informaţii privind legislația muncii și relațiile de muncă.

    Peste 1800 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au discutat direct cu angajatorii, au fost informate despre cerinţele înaintate candidaţilor pentru posturile de muncă vacante ofertate, aşteptările privind calificarea acestora, condițiile de muncă etc. De asemenea, reprezentanții instituţiilor de învăţământ prezenți la Târg au pus la dispoziţia solicitanţilor oferte privind instruirea profesională a şomerilor în diverse profesii/meserii.

    Pe parcursul Târgului 1417 persoane au negociat cu angajatorii direct la faţa locului ofertele de muncă concrete. Pentru posturile oferite de companiile participante la eveniment, vizitatorii au avut posibilitatea să depună CV-ul şi scrisoarea de intenţie. Ca rezultat 283 candidați au fost selectați pentru interviul de angajare.
Specialiştii ANOFM prezenţi la Târg au oferit cetăţenilor informaţii şi consultanţă despre serviciile prestate şi măsurile de ocupare ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

    Totodată, la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a fost pusă și baza de date a ANOFM, cu un număr total de peste 9900 locuri de muncă vacante, dintre care circa 4000 în mun. Chișinău.

    Rezultatele desfăşurării Târgului locurilor de muncă, până la data de 17.02.2023 oferă următoarele date: în câmpul muncii au fost angajate 30 persoane, din care 8 persoane au fost angajate în calitate de operator/operatoare introducere, validare şi prelucrare date; 4 persoane – montator/montatoare; 4 persoane – operator/operatoare la utilaje de uscat; 3 persoane – preparator/preparatoare înghețată; 4 persoane – vânzător-consultant/vânzătoare-consultantă; 2 persoane – cofetar/ cofetară, iar alte 5 persoane au fost angajate în alte domenii de ocupare.
Majoritatea angajatorilor care au participat la Târg s-au arătat foarte mulţumiţi de modalitatea de organizare şi desfăşurare a evenimentului. Angajatorii s-au arătat deschişi şi cointeresaţi de a participa la Târgul locurilor de muncă organizate separat de Expoziţia „Fabricat în Moldova”, în scopul identificării candidaţilor potriviţi la locurile de muncă vacante.
   

    Aducem mulţumiri tuturor participanţilor la Târg pentru contribuţia adusă