ANOFM a organizat ședința online cu tematica „Prezentarea Prognozei pieței muncii pentru anul 2023 din perspectiva angajatorilor și Barometrul oportunităților de angajare”

La data de 31 ianuarie 2023, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a organizat ședința online cu tematica „Prezentarea Prognozei pieței muncii pentru anul 2023 din perspectiva angajatorilor și Barometrul oportunităților de angajare”.

La eveniment au participat Grupul tehnic de lucru (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Confederația Națională a Patronatelor din Moldova, Biroul Național de Statistică, Camera de Comerț și Industrie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Institutul Național de Cercetări Economice) al Observatorului pieței muncii și reprezentanții ANOFM, împreună cu structurile sale teritoriale (STOFM)

Dorina Gușan, șef Observatorul pieței muncii a ANOFM a prezentat Prognoza pieței muncii pentru anul 2023, care a fost elaborată în baza rezultatelor  chestionării unui eșantion de 2859 angajatori din diverse ramuri ale economiei naționale, din care 74,0% din sectorul privat, 19% din sectorul public şi 7% cu altă formă de proprietate, ponderea cea mai mare constituind angajatorii micro şi mici 87%.

Rezultatele chestionării relevă, că situaţia agenţilor economici pe piaţa economică a fost în scădere şi fără mari schimbări în decursul ultimelor 12 luni şi va rămâne neschimbată şi pe parcursul următoarelor 12 luni ale a. 2023  (80% din ei au relatat acest lucru). Agenţii economici micro, mici și mijlocii au fost cei mai afectaţi de criză și principalii factori care au afectat activitatea lor au rezultat din faptul că au fost afectaţi dur de criza energetică, războiul din apropierea graniței cu Republica Moldova şi perturbarea lanțurilor de aprovizionare şi scăderea cererii la bunuri/produse/servicii.

Angajatorii au relatat, că cererea de bunuri/produse/servicii pentru următoarele 12 luni, va avea o tendinţă negativă comparativ cu anul 2022 (de la 21% la 19%) fiind în descreștere cu 2 p.p. Conform activităților economice, se aşteaptă la o descreştere a cererii de bunuri/produse sau servicii angajatorii din Comerțul cu ridicata si cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehicolelor şi motocicletelor, Construcţii, Transport şi depozitare şi Tranzacţii imobiliare.

Conform rezultatelor studiului în următoarele 12 luni ale anului 2023 vor investi în dezvoltarea activităţii lor cca 40% din a.e., 30% cota cea mai mare revenind investițiilor în echipament/tehnologii/spații, iar 10% din a. e. vor investi în crearea locurilor noi de muncă, aceste investiţii care vor duce la o creştere a volumului de bunuri/produse /servicii în proporţie de cca 1-10%.

Deficitul de forţă de muncă a fost resimţită în anul 2022 şi va fi resimţită şi în anul 2023 de către angajatori, majoritatea din ei fiind din sectorul privat (65%). Cel mai mare deficit de forţă de muncă s-a resimţit în Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor - 22%, Industria prelucrătoare - 14%, Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii - 12% şi Sănătate şi asistenţă socială - 8%. Ponderea celor care au dus lipsă de forţă de muncă permanentă în anul 2022 a constituit cca. 18% şi a crescut comparativ cu anul precedent cu cca. 2% (a. 2021-16%). Ca urmare a lipsei forţe de muncă pe parcursul anului 2022, cca 10000 locuri vacante nu au putut fi ocupate, majoritatea fiind în mun.Chişinău.

Principalele motive a lipsei de forță de muncă înaintate de angajatori fiind: lipsa personalului calificat cu experiență, numărul redus de solicitanți, imposibilitatea de a oferi salariu adecvat şi mobilitatea insuficientă a forţei de muncă.

Conform rezultatelor obţinute, se atestă, tendință majorităţii angajatorilor să-și facă planuri și strategii pe termen scurt și şă evite să creeze strategii pe termen mediu și lung, din cauza perioadelor schimbătoare prin care trecem.