Programul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022-2026, aprobat de Executiv

Rata de încadrare a femeilor în câmpul muncii va fi majorată cu 4%, în acest sens fiind preconizată dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor - creșe de tip familial, susținerea angajaților care crează creșe proprii, precum și extinderea ofertei de servicii de îngrijire a copiilor, la prețuri accesibile în toate zonele țării. În același timp, va fi extinsă rata de angajare a persoanelor cu dizabilități. 

Obiectivele sunt prevăzute în Programul național pentru ocuparea forței de muncă 2022-2026 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobate, astăzi, de Executiv.  

O altă prioritate este reducerea ocupării informale prin reorganizarea Inspectoratului de Stat al Muncii, aplicarea măsurilor stimulatorii pentru a facilita trecerea agenților economici din sectorul informal în cel formal, reglementarea formelor de muncă non-standard, inclusiv a activităților sezoniere ale zilierilor, dar și sporirea gradului de conștientizare a efectelor negative ale muncii nedeclarate de către populație.

De asemenea, se pune accentul pe încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale, în acest sens fiind planificate mai multe acțiuni, între care: sporirea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă, stabilirea parteneriatelor cu organizații nonguvernamentale și angajatori pentru integrarea economică a acestei categorii de persoane.

Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, eficientizarea finanțării, digitalizarea și automatizarea serviciilor și a măsurilor de ocupare sunt alte puncte de reper ale Programului național pentru ocuparea forței de muncă pentru anii 2022-2026. Prin aplicarea acestor acțiuni se mizează pe reducerea deficitului forței de muncă calificate, cauzat de migrația externă excesivă, și pe creșterea numărului populației active și a oportunităților de angajare în mediul rural.

Costul implementării Programului se estimează la circa 274 milioane de lei, care vor fi acoperite atât din bugetul de stat, cât și din mijloacele partenerilor externi de dezvoltare: Organizația Internațională a Muncii, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Banca Mondială, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenția Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ).

sursa: gov.md