Ședința Consiliului tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

   La data de 18 octombrie 2022 a avut loc şedinţa Consiliului Tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în scopul monitorizării realizării măsurilor prevăzute în Planul de activitate al ANOFM pentru 9 luni 2022.  Ședința s-a desfășurat în format hibrid: online şi cu prezenţă fizică, cu participarea dnei Felicia Bechtoldt, Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), cu statut de Președinte a Consiliului tripartit pe lângă ANOFM, membrii Consiliului tripartit, reprezentanți ai MMPS, conducerea ANOFM, șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul ANOFM și șefii subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM).

   În deschiderea ședinței au fost prezentați membrii Consiliului Tripartit, inclusiv cei noi: Vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Șef al departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Președintă a Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova, Director executiv al Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții, Șef adjunct al Departamentului protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Director executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova, Vicepreședinte al Federației Naționale a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară, Consultant principal, Secția reglementarea mediului de afaceri, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, consultant principal, Secția finanțe în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale.

  Raisa DOGARU, director ANOFM a făcut prezentarea privind realizarea Planului de activitate al Agenției pentru 9 luni 2022. A menționat că piața forței de muncă a înregistrat o activizare față de anii pandemici, rata șomajului fiind în scădere.  Pe de altă parte, criza refugiaților a avut un impact major asupra piețe muncii,  mulți agenți economici au avut de suferit, aceștia fiind nevoiți să se orienteze către alte pieți sau să se reprofileze activitatea.

  În comun cu subdiviziunile teritoriale, ANOFM și-a axat activitatea în mod prioritar la realizarea următoarele obiective prevăzute în Plan: sporirea şanselor de angajare a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi asigurarea tranziţiei la piaţa muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă; creşterea gradului de protecţie a cetăţenilor moldoveni în procesul de emigrare în scop de muncă și susținere la integrarea pe piața muncii a cetățenilor reveniți de peste hotare;  asigurarea efectuării monitorizării măsurilor de ocupare a forţei de muncă, cercetărilor, analizei şi prognozei pieţei muncii; consolidarea controlului intern managerial în Agenția Națională pentru asigurarea bunei guvernări și creșterea calității serviciilor.

   Agenția Națională în comun cu STOFM au lucrat cu 48234 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau cu 12239 mai puține față de aceeași perioadă a anului 2021. Din aceștia, 19707 șomeri au fost noi înregistrați, sau 40,9% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și 99,0% din indicatorul planificat pentru 9 luni 2022.

   De la începutul anului, STOFM au lucrat cu 39737 șomeri, inclusiv trecători din anul 2021. De la începutul anului curent, au fost înregistrate 24784 locuri de muncă vacante declarate de către 2598 angajatori. La finele lunii septembrie a a. 2022, în evidență la STOFM erau 12037 șomeri, dintre care 6365 femei (52,9%) și 12645 locuri de muncă vacante active.

   În final, dna Dogaru a apreciat efortul subdiviziunilor teritoriale care au angajat un număr mare de persoane, au facilitat integrarea pe piața muncii a persoanelor care necesită suport suplimentar, cît și implementarea noilor măsuri de acordare a subvențiilor,  susținerea inițiativelor locale etc.  

   În continuarea ședinței,  Ala Șupac, șefa direcției ocuparea forței de muncă Chișinău și Ana Cojocaru, șefa direcției ocuparea forței de muncă Criuleni au prezentat realizările și provocările pe parcursul a 9 luni ale anului 2022, a subdiviziunii teritoriale pe care o conduc.

   Dna Felicia Bechtoldt, a apreciat efortul depus de angajații ANOFM în realizarea obiectivelor propuse. Toate acțiunile întreprinse pe parcursul a 9 luni au constituit o provocare atât pentru Minister, cât și pentru ANOFM, în contextul crizei umanitare și impactul acesteia asupra desfășurării activității sferei economice. A încurajat subdiviziunile teritoriale să fie cît mai active, pentru a promova măsurile de ocupare, consolidând comunicarea cu angajatorii, instituțiile de învățământ, APL, ONG, mass-media locală, cît și alți actori pe piața muncii. Dna Bechtoldt a subliniat rolul ocupării forței de muncă în activitatea socio-economică a statului și importanța existenței structurii ANOFM, menționând că o prioritate rămâne a fi satisfacerea necesităților clienților şi un management eficace bazat pe performanţă şi continuă dezvoltare a măsurilor și serviciilor oferite.

   Analizând cele expuse, membrii Consiliului Tripartit au discutat cu privire la realizările obţinute, provocări şi obstacole întâlnite în îndeplinirea sarcinilor, venind cu unele propuneri de îmbunătățire.