Angajarea persoanelor cu dizabilități cu suportul ANOFM

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, prestează măsuri de ocupare a forței de muncă persoanelor aflate în căutarea uni loc de muncă, inclusiv persoanelor cu dizabilități, conform prevederilor Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de munca și asigurarea de șomaj.

Persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, la cerere, se înregistrează cu statut de șomer și pot beneficia de toate măsurile de ocupare, care includ:

 • Servicii de ocupare a forței de muncă:
 1. informarea privind piața muncii
 2. ghidarea în carieră
 3. intermedierea muncii
 4. servicii de preconcediere
 5. reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități
 6. angajarea asistată

 

 • Măsuri active de ocupare a forței de muncă:

      1) Formarea profesională prin:

1.cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare
2.
instruirea la locul de muncă în cadrul unității
3.stagii profesionale
4.certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală

     2) Subvenționarea angajatorilor pentru angajarea șomerilor, care necesită suport suplimentar pe piața muncii, inclusiv persoanelor cu dizabilități.

     3) Subvenționarea angajatorilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de munca și angajarea persoanelor cu dizabilități.

     4) Stimularea mobilității forței de muncă prin plata indemnizații unice de încadrare la un loc de muncă într-o altă localitate decât localitatea unde șomerul locuiește efectiv.

     5) Subvenționarea cheltuielilor de transport pentru șomerii cu dizabilități accentuate sau severe, care se angajează în câmpul muncii.

     6) Subvenționarea șomerilor pentru acoperirea cheltuielilor necesare inițierii unei afaceri.

     7) Subvenționarea angajatorilor pentru susținerea proiectelor de inițiative locale, inclusiv angajarea persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii.

 

 • Stabilirea dreptului la ajutor de șomaj, șomerilor, care au activat și au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

 

Persoanele cu dizabilități sunt așteptate la sediile subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru a primi suport la angajare, cu următoarele acte:

           a) buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil, cu excepția cererilor depuse în regim on-line;

           b) actele de studii și de calificare deținute, cu excepția cazurilor în care acestea sunt înregistrate în Sistemul informațional de personalizare a actelor de studii;

          c) copia ordinului (dispoziției, deciziei) de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

 

Adresele subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de munca pot fi găsite accesând linkul: https://anofm.md/ro/subdiviziuni

 

Informații privind înregistrarea și accesarea măsurilor de ocupare pot fi obținute:

 • accesând pagina web a ANOFM: www.anofm.md
 • sunând la Centrul de apel, la numărul de telefon: 0 8000 1000, orele de lucru 08:00-16:30, de luni până vineri, apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova, sau (+373 22) 838 414 (apel taxabil din străinătate)

 

Istorii de succes a persoanelor cu dizabilități angajate cu suportul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pot fi vizualizate accesând: 
https://anofm.md/ro/node/19881

https://anofm.md/ro/node/17856