Mesaj de felicitare cu ocazia zilei profesionale „Ziua funcţionarului public”

Stimați colegi,

cu ocazia Zilei profesionale a funcţionarului public, aduc sincere felicitări tuturor colaboratorilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Vă doresc multă sănătate, noi performanțe în tot ceea ce realizați întru binele societății.

Îmi exprim recunoștință pentru receptivitatea de care dați dovadă zi de zi, capacitatea de a forma un mediu  pozitiv și de a acționa calm și tacticos în diferite situații.

Vă îndemn în continuare să păstrați perseverența, integritatea și să vă bucurați de succese profesionale. Fiți  responasabili și onești în relațiile cu binefeciarii, astfel ca serviciile prestate de către ANOFM să corespundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor.

 

Cu profund respect,

Raisa DOGARU
Director ANOFM