Structura șomajului înregistrat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe parcursul a 10 luni ale anului 2021

În perioada ianuarie-octombrie a anului 2021, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au lucrat cu 64761 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Numărul total al șomerilor înregistrați a constituit 27905 persoane sau 43,1% din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pe medii de rezidenţă, ponderea şomerilor înregistrați în 10 luni este: 64,0% (17859) din mediul rural și 36,0% (10046) din mediul urban. În aspect teritorial, cei mai mulți șomeri s-au înregistrat în: mun. Chișinău (2319), UTAG (1995), Ocnița (1659), Drochia (1348), Dondușeni (1084), Căușeni (1046), Bălți (1020), Edineț (976), Florești (948).

Ponderea bărbaților înregistrați cu statut de șomer se menține a fi mai mare decât cea a femeilor: 50,4% (14075), respectiv 49,6% (13830), însă ponderea șomerilor înregistrați care s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă rămâne neschimbată - 33,7% (9400 șomeri).

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, șomerii cu nivelul de instruire primar/gimnazial sau liceal au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați: 65,1%, sau 18163 persoane. Șomerii cu nivel de instruire secundar profesional reprezintă 19,8%, cu studii colegiale – 6,6%, iar cei cu studii superioare reprezintă 8,4%.

Conform vârstei și categoriilor de beneficiari: 19,7% din șomeri au constituit persoanele cu vârsta 55-63 ani (5506 șomeri), 10,1% tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani (2808 șomeri), 4,8%  - persoanele de etnie romă (1344 șomeri), 2,4% - persoanele reîntoarse de peste hotare (682 șomeri), 1,9% - persoanele cu dizabilități (522 șomeri).

STOFM au lucrat cu 53474 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020. La finele lunii octombrie a a. 2021, în evidență la STOFM erau 15797 șomeri, dintre care 8247 femei (52,2%) și 11912 locuri de muncă vacante active.

De la începutul anului curent în baza de date a ANOFM au fost înregistrate 25919 locuri de muncă vacante declarate de către 3261 angajatori.

Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

 

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022-281-688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000