Măsuri pentru digitalizarea sistemului de evidență a persoanelor înregistrate cu statut de șomer

În cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional Automatizat „Înregistrare cu statut de șomer”, implementarea căruia va permite Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă să sporească accesibilitatea și transparența în procesul de înregistrare a persoanelor cu statut de șomer, a persoanelor care beneficiază de ajutor de șomaj sau care sunt în căutarea unui loc de muncă și să faciliteze recepționarea și înregistrarea cererilor depuse online de solicitanți.

De asemenea, sistemul informațional va oferi instrumente de control a fluxurilor de documente și de organizare a politicilor decizionale, va genera rapoarte și statistici aferente gradului de îndeplinire a indicatori de performanță. Pentru asigurarea confidențialității și integrității datelor și protejarea infrastructurii informaționale, platforma sistemului informaţional se va baza pe infrastructura de semnătură digitală (MSign), inclusiv la autorizarea accesului utilizatorilor și semnarea documentelor .

Documentul aprobat astăzi stabilește scopurile, sarcinile și funcțiile sistemului, structura organizațională și baza juridico-normativă, interacțiunea cu alte sisteme informaționale, infrastructura tehnologică și măsurile de asigurare a securității și protecției informației, precum și măsurile privind crearea, implementarea, exploatarea și menținerea sistemului.

Menționăm că, Sistemul Informațional Automatizat ”Înregistrare cu statut de șomer” va fi gestionat de către Agenția Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, fiind parte componentă a sistemului informațional al instituției.