ANOFM a participat la întâlnirea on-line de învățare inter pares „Parteneriate în planificarea și prestarea serviciilor publice de muncă la nivel local”, organizată de ETF

La data de 03 noiembrie 2021, reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și subdiviziunilor teritoriale au participat la  evenimentul online „Întâlnirea de învățare inter pares -parteneriate în planificarea și prestarea serviciilor publice de muncă la nivel local”, organizat de Fundația Europeană de Formare (ETF).

Scopul acestei întâlniri de învățare inter pares este de a prezenta și discuta modul în care serviciile publice de ocupare a forței de muncă pot coopera cu succes cu părțile interesate relevante (de exemplu, angajatori, ONG-uri) la nivel local, împărtășind experiența din Estonia și Serbia. Această întâlnire va permite, de asemenea, să reflecteze asupra modului în care această experiență ar putea fi transferată și adaptată la contextul Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului autoritățile de ocupare din Serbia și Estonia au prezentat experiențele în domeniul parteneriatelor în planificarea și implementarea serviciilor publice de muncă la nivel local.

Raisa Dogaru, director al ANOFM a mulțumit reprezentanții ETF și ai autorităților din Serbia și Estonia că au acceptat să împărtășească experiența în vederea pașilor înaintați privind consolidarea dialogului în toate domeniile de politică ocupațională și implicarea părților interesate în planificarea și implementarea activă a politicii pieței muncii.

În 2020-2021 European Training Foundation a implementat un studiu în domeniul politicilor active pe piața forței de muncă (ALMP) în Republica Moldova pentru a explora elementele eficacității și inovării. Scopul final a fost identificarea recomandărilor și mesajelor cheie pentru următoarea generație de măsuri care vizează dezvoltarea capitalului uman și consolidarea rolului de dovadă pentru elaborarea de politici coerente. Ca o continuare a studiului, ETF își propune să sprijine Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova cu schimburi tematice cu serviciile publice de ocupare a forței de muncă din UE pentru a construi capacități și cunoștințe în domeniile prioritare identificate.