Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe parcursul a 6 luni ale anului 2021

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în primele 6 luni ale anului 2021, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) au lucrat cu 51061 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 17911 șomeri noi (sau 35% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă). Din totalul şomerilor înregistraţi: 64,3% (11525) provin din mediul rural și 35,7% (6386) din mediul urban.

Ponderea bărbaților înregistrați cu statut de șomer este de 51,3%, fiind mai mare decât cea a femeilor – 48,7%. 33,2% din șomerii înregistrați s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. În funcție de nivelul de instruire, 65,3% (11689) din șomeri au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională.

Conform vârstei și categoriilor șomerilor s-a înregistrat următoarea situație: 34,4% - tineri 16-35 ani (6165), 18,1% - persoane cu vârsta între 55-63 ani (3249 șomeri), 9,7% - tineri 16-24 (1738 șomeri), 4,5% - persoane de etnie romă (808 șomeri), 2,5% - persoane reîntoarse de peste hotare (451 șomeri), 1,8% - persoane cu dizabilități (321 șomeri), 0,6% - persoane eliberate din detenție (112 șomeri).

STOFM au lucrat cu 43472 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020. La finele lunii iunie a. 2021, în evidență la STOFM erau 20496 șomeri, dintre care 10377 femei (50,6%) și 9524 locuri de muncă vacante active.                                                                                                                                                     

Ca urmare a aplicării măsurilor de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj:

  • 15434 locuri de muncă vacante înregistrate de la începutul anului curent în baza de date a ANOFM declarate de către 2194 angajatori;
  • 37691 șomeri au beneficiat de servicii de informare, dintre care 18568 femei (49,3%) (art. 25 din Legea 105/2018);
  • 14212 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 7289 femei (51,3%) (art. 27 din Legea 105/2018);                                                                                                                                
  • 4182 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii, dintre care 2224 femei (53,2%);
  • 311 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2020, din care 198 femei (63,7%), 216 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii (art. 32 din Legea 105/2018);
  • 195 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă, dintre care 93 femei (47,7%), iar 116 angajatori au beneficiat de subvenții (art. 36 din Legea 105/2018);
  • 184 persoane au beneficiat de servicii de preconcediere (63 femei sau 34,2%) (art. 28 din Legea 105/2018);
  • 114 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni, iar 79 de angajatori au beneficiat de subvenții (art. 34 din Legea 105/2018);
  • 49 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM (art. 41 din Legea 105/2018);
  • 11 cereri de solicitare a subvențiilor de la companii pentru subvenționarea inițierii unei afaceri, dintre care 3 contracte au fost semnate, iar 1 șomer a fost angajat prin respectiva măsură (art. 39 din Legea 105/2018).

 

Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza conexiunilor intersistemice securizate pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. În conformitate cu Legea nr.105/2018 de la începutul anului 2021, pentru 2284 șomeri, STOFM au emis decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către CNAS pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului de șomaj.

Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

 

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022-281-688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000