Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe parcursul a 5 luni ale anului 2021

În perioada ianuarie - mai a anului 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 48336 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 15937 șomeri noi (sau 33% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă).

Pe medii de reședință, numărul şomerilor se prezintă astfel: 65,1% (10369) provin din mediul rural și 34,9% (5568) din mediul urban.

Ponderea bărbaților înregistrați este de 52,0%, fiind mai mare decât cea a femeilor – 48,0%. Din totalul șomerilor înregistrați - 33,7% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. Cei mai mulți șomeri înregistrați aveau între 16-35 ani – 34,6% (5511). Referitor la structura şomajului înregistrat după nivelul de instruire, șomerii care au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi – 65,5% (10443).

Structura șomerilor, inclusiv care necesită suport suplimentar pe piața muncii este următoarea: tineri 16-24 – 9,5% (1511 șomeri), tineri 16-29 ani – 19,0% (3012 șomeri), persoane de etnie romă - 4,3% (682 șomeri), persoane reîntoarse de peste hotare – 2,5% (399 șomeri), persoane cu dizabilități – 1,8% (281 șomeri).

În primele 5 luni ale anului 2021, STOFM au lucrat cu 41492 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020. La finele lunii mai a. 2021, în evidență la STOFM erau 24035 șomeri, dintre care 11979 femei (49,8%) și 8747 locuri de muncă vacante active.

Ca urmare a aplicării măsurilor de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj:

  • 35808 șomeri au beneficiat de servicii de informare, dintre care 17526 femei (48,9%) (art. 25 din Legea 105/2018);
  • 11996 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 6128 femei (51,1%) (art. 27 din Legea 105/2018);
  • 3389 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii, dintre care 1797 femei (53,0%);
  • 291 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2020, din care 188 femei (64,6%), 68 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii (art. 32 din Legea 105/2018);
  • 165 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă (art. 36 din Legea 105/2018);
  • 109 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni (art. 34 din Legea 105/2018);
  • 45 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității (art. 33 din Legea 105/2018);
  • 41 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM (art. 41 din Legea 105/2018);

12843 locuri de muncă vacante înregistrate de la începutul anului curent în baza de date a ANOFM.

Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza conexiunilor intersistemice securizate pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. În conformitate cu Legea nr.105/2018 de la începutul anului 2021, pentru 2006 șomeri, STOFM au emis decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către CNAS pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului de șomaj.

Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022 281 688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000