Ședința Consiliului Tripartit pe lîngă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Astăzi, 28 mai 2021, a avut loc şedinţa în regim online a Consiliului Tripartit pe lîngă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca (ANOFM)  cu privire la realizarea Planului de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 4 luni 2021.

 La ședință au participat Vasile Cușca, secretar de stat în domeniul asistență socială, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi  Protecţiei Sociale (MSMPS), Președintele Consiliului tripartit pe lîngă ANOFM; Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova; Ion Pîrgaru, președinte al Federației Sindicatelor din Comunicații din Republica Moldova; Lidia Barburoș, director executiv al Federației Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții; Sergiu Iurcu, șef al Departamentului protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova; Vladislav Caminschi, director executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova; Ion Răuleț, consultant principal, direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii; Natalia Pantilii, consultant principal, Secția finanțe în sănătate și protecției socială din cadrul Direcției politici bugetare, Ministerul Finanțelor; Anna Gherganova, șef direcţie politici ocupaţionale și de reglementare a migrației, MSMPS; conducerea ANOFM: Raisa Dogaru, director ANOFM, Lungu Valentina, director adjunct ANOFM; șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul ANOFM.

 În deschiderea evenimentului, dl. Vasile Cușca a subliniat necesitatea trecerii în revistă a activității ANOFM și familiarizării cu acțiunile întreprinse pe parcursul a 4 luni 2021 și provocărilor care au făcut față Agenția Națională în comun cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de munca (STOFM), menționând totodată importanța  dialogului interinstituțional în realizarea obiectivelor stabilite în planul de activitate.

 Conform agendei, Raisa Dogaru, director ANOFM  a prezentat realizarea Planului de activitate al ANOFM pentru 4 luni 2021,  unde a remarcat, că în principal, acesta este o retrospectivă a activității ANOFM desfăşurată în conformitate cu obiectivele Planului de acțiuni și realizarea misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

 Pe parcursul a 4 luni, ANOFM și-a axat activitatea în mod prioritar la realizare a următoarelor obiective prevăzute în Plan: sporirea şanselor de angajare a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi asigurarea tranziţiei la piaţa muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă;  creşterea gradului de protecţie a cetăţenilor moldoveni în procesul de emigraţie în scop de muncă și acordarea serviciilor cu scopul integrării pe piața muncii a cetățenilor reveniți de peste hotare;  asigurarea efectuării monitorizării măsurilor de ocupare a forţei de muncă, cercetărilor, analizei şi prognozei pieţei muncii;  asigurarea controlului intern managerial în cadrul Agenţiei Naţionale.

 În şirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referinţă, a fost evidențiată activitatea ANOFM: s-a lucrat cu cca. 45,6 mii persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (45574), din care cca 14 mii șomeri noi înregistrați (13915), sau 30,5% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Obiectivul privind  sporirea şanselor de angajare a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi asigurarea tranziţiei la piaţa muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă, realizat în cadrul Planului a numărat: 270 de șomeri trecători care au absolvit cursurile de formare profesională prin cursuri, dintre care 178 femei; au fost angajați în câmpul muncii 54 absolvenți ai cursurilor de formare profesională; 37 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității; 99 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni, dintre care 49 au finisat stagiul profesional; 129 șomeri au fost angajați urmare a acordării subvențiilor; 32 șomeri au fost angajați în câmpul muncii prin măsura de stimulare a mobilității forței de muncă.

Pe parcursul a 4 luni 2021, numărul șomerilor plasați în cîmpul muncii a constituit 2696 persoane, cu 8% mai mult față de aceeași perioadă a anului 2020 (2490 persoane).

Au fost înregistrate 10555 locurilor de muncă vacante, cu 33% mai multe față de 4 luni 2020 (7961 locuri de muncă).

Analizând  realizarea Planului de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca pentru 4 luni 2021, membrii Consiliului și participanții la ședință au pus în discuție problemele pieței muncii, provocările și perspectivele, și au evidențiat necesitatea adaptării instituției în scopul limitării efectelor crizei, cît și sporirea gradului de ocupare a cetățenilor și diminuarea ratei șomajului.

Membrii Consiliul tripartit au venit cu unele sugestii și propuneri și au aprobat  realizarea Planului de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca pentru 4 luni ale anului 2021. 

La finalul ședinței, președintele Consiliului, dl. Vasile Cușca a apreciat activitatea Agenției Naționale împreună cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, a adus mulțumiri colaboratorilor ANOFM pentru efortul depus în perioada complicată a pandemiei, în care instituția a realizat activități suplimentare celor planificate.