ANOFM cu suportul ILO oferă instruire privind oportunități de extindere a afacerii prin accesarea subvențiilor

În perioada 17-28 mai, ANOFM cu suportul Organizației Internaționale a Muncii (ILO) oferă instruire antreprenorială pentru angajatori care vor sa-și extindă afacerea, astfel creând noi locuri de muncă.

 Începând cu 2016, Organizația Internaționala a Muncii (ILO) oferă suport în elaborarea și implementarea programelor active de ocupare. În acest an, prin intermediul unui Acord de Implementare, ANOFM va implementa art. 39 consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri și art. 40 susținerea proiectelor de inițiative locale, ultimele două masuri active din Legea 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj. Aceste măsuri sunt adresate persoanelor care doresc sa înființeze o afacere proprie, dar și angajatorilor care vor sa-și extindă afacerea,  achiziționând echipament și astfel creând locuri de muncă pentru șomeri.

Instruirea dată va oferi posibilitate participanților să afle despre activitatea antreprenorială, analiza de piață, aspectele de marketing, stabilirea de prețuri și vinari pentru a putea ulterior elabora un plan de lansare sau extindere a afacerii si crea noi locuri de muncă.

Angajatorii interesați pot prezenta la ANOFM planurile de afaceri pentru a primi finanțare parțială de lansare și extindere de afaceri.

Angajatorii care creează locuri noi de muncă, care angajează șomeri înregistrați la subdiviziunea teritorială și care activează în localitățile rurale pot beneficia de subvenție unică: compensarea a 65% din cheltuielile suportate, maxim 10 salarii medii lunare pe economie (max. 81075 lei). Angajatorul este obligat să mențină locurile de muncă create pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

Mai multe informații despre susținerea proiectelor de inițiative locale, găsiți în Ghidul privind accesarea măsurii de „Susținere a proiectelor de inițiative locale” și pe portalul https://www.angajat.md/ro/node/544608.

Costul proiectului este de peste 120 mii dolari  și este oferit în cadrul proiectului ILO „Reactivarea dialogului social pentru un răspuns efectiv la COVID -19 în Moldova şi aplicarea acestuia la crearea locurilor de muncă prin Parteneriate Locale de Ocupare”.