ANOFM a participat la „Conferința internațională privind sporirea ocupării tinerilor în țările Partenerialului Estic”, în perioada 20-21 mai 2021

În perioada 20-21 mai 2021, reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au participat la evenimentul online „Conferința internațională privind sporirea ocupării tinerilor în țările Partenerialului Estic”.

Acest eveniment este organizat de Programul EU4Youth în cooperare cu Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) a Comisiei Europene, în parteneriat cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare și Fundația Europeană pentru Educație (ETF).

Prima zi a evenimentului este dedicată cadrului politic pentru parteneriate eficiente privind abordarea provocărilor legate de ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, iar a doua zi abordează aspectele practice ale parteneriatelor vizate pentru a încuraja ocupabilitatea tinerilor, după cum demonstrează bunele practici ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă din diverse țări: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Finlanda, Polonia, Georgia, Ucraina etc.

În cadrul conferinței, Direcția ocuparea forței de muncă (DOFM) Cahul a făcut o prezentare privind Parteneriatul Local de Ocupare (LEP) în raionul Cahul. DOFM Cahul a avut un rol de catalizator în elaborarea, implementarea și monitorizarea LEP. Subdiviziunea a fost implicată activ în sensibilizare, înregistrare și sprijinul tinerilor inactivi, inclusiv direcționarea către  acțiuni specific ale LEP (în baza unei profilări si analize riguroase a fiecărui candidat in parte). DOFM Cahul a furnizat persoanelor inactive identificate servicii de informare despre piața muncii, ghidare în carieră, servicii de intermediere, ca rezultat 55 persoane au fost angajate, ș.a

LEP Cahul a contribuit la identificarea a 1.968 de tineri inactivi (din 5 raioane) (dintre care 1.167 femei) și direcționarea acestora către oficiul local de ocupare a forței de muncă; furnizarea de instruire tehnică, specializată și în managementul afacerilor pentru peste 300 de tineri; lansarea a 72 de întreprinderi noi în sectoare cu potențial de creare de locuri de muncă (inclusiv apicultura și industriile creative) și extinderea a 14 întreprinderi; instruirea in aspectele de funcționare a cooperativelor pentru peste 40 de persoane și crearea a două cooperative în domeniul apiculturii și producției de brânzeturi tari (oierit); crearea și formalizarea a 208 de locuri de muncă (inclusiv angajarea a 84 de tinere inactive. Aproximativ 882 persoane din raionul Cahul, inclusiv persoane cu risc de excludere socială, au beneficiat direct de LEP și aproximativ 1.000 de persoane din comunitate au beneficiat indirect.

Parteneriatele Locale de Ocupare (LEP) reprezintă o inovaţie instituţională care se bazează pe o planificare ‘negociată’ în care multipli parteneri locali, îngrijoraţi de provocările existente pe piaţa muncii din comunitate, îşi asumă roluri şi responsabilităţi complementare şi interconectate cu scopul de a elabora unele soluţii adaptate la circumstanţele locale. Scopul principal al LEP este crearea locurilor de muncă şi tranziţia la ocuparea formală.

În 2018, Organizația Internațională a Muncii (ILO), ANOFM, împreună cu alți parteneri naționali și locali a pilotat primul LEP din Moldova, și anume raionul Cahul.