Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către ANOFM pe parcursul a 4 luni ale anului 2021

În perioada ianuarie-aprilie a anului 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 45574 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 13915 șomeri noi (sau 30,5% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă).

52,3% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, 47,7% femeile, iar 34,0% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. Din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul a 4 luni ale anului curent, 34,8% au vârsta cuprinsă între 16-35 ani (4828). Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (65,6%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională (9111).

Ponderea șomerilor înregistrați din mediul rural a fost mai mare decât a celor din mediul urban – 65,7% (9143) și respectiv 34,3% (4772).

Structura șomerilor, inclusiv care necesită suport suplimentar pe piața muncii este următoarea: tineri 16-24 – 9,5% (1326 șomeri), tineri 16-29 ani – 19,0% (2638 șomeri), persoane de etnie romă - 4,2% (586 șomeri), persoane reîntoarse de peste hotare – 2,5% (345 șomeri), persoane cu dizabilități – 1,7% (231  șomeri).

Pe parcursul a 4 luni ale anului 2021, STOFM au lucrat cu 39440 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020. La finele lunii aprilie a. 2021, în evidență la STOFM erau 26819 șomeri, dintre care 13163 femei (49,1%) și 8163 locuri de muncă vacante active.                                                                                                                                                   

Persoanele înregistrate cu statut de șomer la STOFM, inclusiv trecători din anul precedent beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.

Astfel: 

  • 33822 șomeri au beneficiat de servicii de informare, dintre care 16540 femei (48,9%) (art. 25 din Legea 105/2018);
  • 10076 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 5115 femei (50,8%) (art. 27 din Legea 105/2018);                                                                                                                                
  • 2696 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii, dintre care 1440 femei (53,4%);
  • 270 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2020, din care 178 femei (65,9%), 54 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii (art. 32 din Legea 105/2018);
  • 129 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă (art. 36 din Legea 105/2018);
  • 99 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni , dintre care 56 au finisat stagiul profesional (art. 34 din Legea 105/2018);
  • șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității (art. 33 din Legea 105/2018);
  • 32 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM (art. 41 din Legea 105/2018);
  • 10555 locuri de muncă vacante înregistrate de la începutul anului curent în baza de date a ANOFM.

Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza conexiunilor intersistemice securizate pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. În conformitate cu Legea nr.105/2018 de la începutul anului 2021, pentru 1835 șomeri, STOFM au emis decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către CNAS pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului de șomaj.

Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

 

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022 281 688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000