Acte normative

2021

 • Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Înregistrare cu statut de șomer” și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Înregistrare cu statut de șomer”
  .pdf

  2214

 • LAW no. 105 from 14-06-2018 on the promotion of employment and unemployment insurance
  .docx

  2251

 • Legea supremă - Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994

  3

 • Codul Civil nr.1107 din 06.06.2002 (Modernizat din 01.03.2019)

  3

 • Codul Muncii al Republicii Moldova cod Nr.154 din 28.03.2003

  4

 • Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

  4

 • Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018

  4

 • Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

  4

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

  4

 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

  2

 • Hotărîre nr. 990 din 10.10.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

  1

 • Hotărîre nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

  2

 • Hotărîre nr.357din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității

  2

 • Lege pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la statutul juridical lucrătorilor migranţi nr. 20-XVI din 10.02.2006

  2

 • Lege pentru acceptarea Constituţei Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie nr.215-XV din 29.05.2003

  2

 • Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 181privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă Nr.482-XV din 28.09.2001

  2

 • Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 97 privind migraţia în scop de angajare, adoptată la Geneva la 1 iulie 1949 nr. 209-XVI din 29.07.2005

  2

 • Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane Nr.480-XV din 28.09.2001

  1