Cu ocazia „Zilei antreprenorului”, ANOFM apreciază eforturile angajatorilor în colaborarea cu structurile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

Cu ocazia „Zilei antreprenorului”, marcată la 27 iunie, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) vine cu un mesaj de recunoștință pentru toți angajatorii care-și desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, apreciem buna conlucrare cu ANOFM în implementarea politicilor din domeniul muncii.

Anual, ANOFM apreciază eforturile antreprenorilor în colaborarea cu structurile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în cadrul unui eveniment de premiere a Celor mai buni angajatori ai anului.

Așa cum am demonstrat de-a lungul anilor, cu respect și recunoștință pentru toți angajatorii, vă asigurăm în continuare întreaga noastră disponibilitate și vă mulțumim pentru încrederea acordată. Vă felicităm și vă dorim succese remarcabile în activitatea pe care o desfășurați.

ANOFM implementează măsuri de ocupare care oferă suport angajatorilor pentru extinderea proiectelor de inițiative locale și  sprijină persoanele care doresc să deschidă o afacere.

Măsura de subvenționare privind susținerea proiectelor de inițiative locale, conform prevederilor art.40 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. Susținerea proiectelor de inițiative locale este o măsură activă de ocupare a forței de muncă destinată întreprinderilor, în scopul stimulării creării locurilor de muncă în satele (comunele) de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Subvenția este destinată exclusiv pentru procurarea  echipamentelor tehnologice, mașinilor, utilajelor, aparatelor şi instalațiilor de măsurare, control și reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spațiilor amenajate destinate activității economice pentru care s-a solicitat finanțare.

Mărimea subvenției constă în compensarea a 65% din cheltuielile suportate, maxim 20 salarii medii lunare pe economie,  în condițiile acoperirii de către întreprinderea beneficiară de subvenție a 35% din costul proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

Pentru a beneficia de subvenție, angajatorul va depune direct, prin poştă sau prin poşta electronică la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), în raza căreia își are activitatea următoarele documente:

Pentru a solicita subvenția privind susținerea proiectelor de inițiative locale, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să fie înregistrați conform legislației și să activeze în mediul rural;
  • să nu aibă activitatea suspendată, să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent;
  • să nu aibă concedieri de salariați în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de acordare a subvenției, cu excepția cazurilor în care raporturile de muncă au fost sistate în temeiul art. 82 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
  • să prezinte un plan de afaceri care prevede crearea a cel puțin unui loc de muncă nou în mediul rural și costul estimat pentru crearea acestuia;
  • să asigure cofinanțare de 35% din costul estimat al proiectului, care poate fi cuantificată monetar.

 

Totodată ANOFM oferă sprijin financiar persoanelor care doresc să deschidă o afacere. Măsura de subvenționare privind inițierea unei afaceri, conform prevederilor art.39 din Legea nr.105/2018 se acordă persoanelor cu vârsta de minim 18 ani, înregistrate cu statut de șomer la una din STOFM care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat.

Scopul subvenției este de a acoperi cheltuielile de înregistrare a întreprinderii, precum şi pentru procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor și autovehiculelor pentru transportarea mărfurilor și pasagerilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajateSubvenția se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și crearea a cel puțin unui loc de muncă pentru șomerul beneficiar de subvenție.

Mărimea subvenției este în valoare de 80% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de 20 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent.

Pentru a aplica la programul de subvenționare privind inițierea unei afaceri, șomerul trebuie să depună direct sau electronic la STOFM următoarele documente: 

 

Pentru informații suplimentare rugăm să contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).   

Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.

Informăm că în anul 2023, au fost semnate 26 contracte de acordare a subvențiilor pentru inițierea unei afaceri. În rezultat au fost create 39 de locuri de muncă în diverse domenii de activitate: antreprenoriat, contabilitate, industria alimentară, agricultură, etc; iar 75 angajatori au beneficiat de subvenții pentru susţinerea proiectelor de iniţiative locale și au creat 113 locuri de muncă noi în mediul rural, la care au fost selectate și angajate 113 persoane cu statut de șomer înregistrate la STOFM.