Informații actualizate privind angajarea cetățenilor RM în Israel

Israel

      Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în baza scrisorii oficiale parvenite de la autoritățile israeliene, ține să informeze că Autoritatea pentru Populație și Imigrare (PIBA) din cadrul Ministerului de Interne a Statului Israel, nu va mai elibera permise de muncă pentru lucrătorii moldoveni care au lucrat anterior  în Israel.

     Totodată, companiile autorizate de construcții din Israel au fost informate despre imposibilitatea acestora de a angaja muncitori moldoveni care au activat anterior în Israel, fie prin intermediul agențiilor private de recrutare, fie în mod individual.

     De asemenea, ținem să informăm, că autoritățile israeliene au avertizat companiile autorizate că reținerea pașapoartelor muncitorilor moldoveni  reprezintă o acțiune ilegală. În cazul în care companiile au nevoie de pașaport pentru a înregistra/ prelungi permisul de ședere etc., documentul urmează a fi scanat/fotografiat și întors îndată lucrătorului.

     Atenționăm că rămân în vigoare prevederile Acordului bilateral interguvernamental moldo-israelian și Protocolului de implementare A al acestuia, prin care dreptul de angajare pe teritoriul Statului Israel a lucrătorilor moldoveni în sectorul construcțiilor îl au cetățenii care nu au lucrat anterior/niciodată în Israel (art. 3, lit. A din Protocolul de implementare A, https://anofm.md/sites/default/files/inline-files/Protocol%20A%20pentru%20Acordul%20intre%20Guvernul%20RM%20si%20Guvernul%20Statului%20Israel_0.pdf).