În atenția prestatorilor de servicii de angajare asistată! Invitație de participare la Procedura de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor de angajare asistată a șomerilor cu dizabilități pentru anul 2023

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) invită prestatorii de servicii de angajare asistată acreditați să participe la procedura de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor de angajare asistată a șomerilor cu dizabilități prin procedura cererea ofertelor de prețuri (servicii) – COP.

Serviciile de angajare asistată a șomerilor cu dizabilități au scopul de a asigura accesul, obținerea și păstrarea unui loc de muncă remunerat pe piața muncii de către persoanele cu dizabilități, care sunt înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale ale ANOFM, prin creșterea șanselor de ocupare, de promovare a unei ocupări sustenabile și de integrare durabilă pe piața muncii a acestora, conform reglementărilor prevăzute la art.291 din Legea nr.105/2018, în Anexa nr.111 la Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 și în Ghidul metodologic privind angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.715 din 29.07.2021.

Angajarea asistată este un proces flexibil, fiind constituită din 5 etape:

1) stabilirea contactului și implicarea beneficiarului;

2) elaborarea profilului vocațional;

3) identificarea locului de muncă;

4) implicarea angajatorului;

5) asistența la locul de muncă și monitorizarea postangajare.

În funcție de necesitățile și abilitățile persoanelor cu dizabilități, ordinea celor 5 etape poate fi modificată, iar unele etape – omise. Serviciile vor fi prestate în localitatea sau în raza localității în care își are locul de trai beneficiarul cu dizabilități referit de subdiviziunile teritoriale ale ANOFM. După caz, serviciile pot fi prestate la sediul subdiviziunii teritoriale la care este înregistrat cu statut de șomer beneficiarul sau la sediul prestatorului de servicii contractat, în cazul în care persoana se poate deplasa /există transport disponibil sau prestatorul pune la dispoziție /asigură transportul.

Pentru participarea la Procedura de achiziție menționată, prestatorii urmează să acceseze următorul link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21071618/

Perioada de depunere a ofertelor însoțite de toate actele menționate în documentația standard este: 19.01.2023 – 02.02.2023.

Lista de acte care va însoți oferta depusă de prestatori este:

- Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) – formular prestabilit

- Cerere de participare (Anexa nr.7 din Documentația standard)

- Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8 din Documentația standard)

- Oferta tehnică – specificații tehnice (Anexa nr.22 din Documentația standard)

- Oferta de preț – specificații de preț (Anexa nr.23 din Documentația standard)

- Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale

- Dovada acreditării în conformitate cu prevederile Legii nr.129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale și ale Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.95/2014

- Matricea calculării costului pentru serviciile de angajare asistată (per beneficiar) – formular prestabilit.

Vom fi recunoscători pentru receptivitate și așteptăm o participare activă la procedura de achiziție sus menționată.