Subdiviziunile teritoriale își extind lista de parteneri cu scopul de a ajunge la cât mai multe grupuri-țintă

De la începutul lunii septembrie, specialiștii principali ai subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) au fost antrenați într-o serie de ședințe de lucru, întruniri, etc., în cadrul cărora au avut posibilitatea de a crea noi parteneriate de colaborare, astefel având oportunitatea ca informația despre serviciile prestate să ajungă la cât mai mulți oameni.

Inițial, vom remarca faptul că un oaspete special a vizitat Direcția Ocupării Forței de Muncă Anenii Noi și Direcția Ocupării Forței de Muncă Fălești. Este vorba despre secretara de stat în domeniul politici ocupaționale și democrafice a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtoldt. Dumneaei i s-a comunicat despre reușitele și provocările care le întâmpină în activitate DOFM Anenii Noi și DOFM Fălești, măsurile care au fost întreprinse pentru realizarea indicatorilor, conlucrarea eficientă cu angajatorii și șomerii din raioane, precum și cu Cancelaria de Stat, APL I, II, Serviciile desconcentrate, ONG-uri, Consiliul Tinerilor din raion etc.

În altă ordine de idei, ne vom referi la seminarele de ghidare în carieră, care au fost organizate de către Direcția Ocuparea Forței de Muncă Căușeni și Secția Ocuparea Forței de Muncă Basarabeasca, în comun cu Birourile de Probațiune din localitățile respective. Pe parcursul instruirilor, beneficiarii au avut a valorifica diverse obiective:

 • a exprima care le sunt așteptările, interesele de grup, necesitățile;
 • a cunoaște legătura între interese, profesie, meserie, ocupație, piața muncii, loc corespunzător de muncă;
 • a culege informații despre piața locurilor de muncă, profesii marcate de deficit de forță de muncă, locuri de muncă vacante, cele mai plătite locuri de muncă, posibilități de formare profesională;
 • a interpreta datele din Barometrul profesiilor, analiza unui anunț de angajare;
 • a forma atitudine vizavi de luarea deciziei de angajare la jobul potrivit.

Pentru a-și extinde lista partenerilor locali, STOFM-urile semnează Acorduri de colaborare. În context, reflectăm cele mai recente acorduri stabilite:

 • Direcția Ocuparea Forței de Muncă Cahul a semnat Acord de parteneriat cu Biblioteca Publică Teritorială Larga Nouă;
 • Direcția Ocuparea Forței de Muncă Cahul a semnat Acord de colaborare cu Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul;
 • Direcția Ocuparea Forței de Muncă Ștefan Vodă a semnat un Acord de colaborare cu Școala Profesională din orașul Ștefan Vodă.

Mai multe subdiviziuni teritoriale au participat la diverse ședințe de lucru, Forum-uri:

 • Direcția Ocuparea Forței de Muncă Ungheni a participat la o ședință de lucru privind elaborarea „Proiectului Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret în raionul Ungheni 2023-2028”;
 • Direcția Ocuparea Forței de Muncă Ungheni a participat la Forumul Raional al Tinerilor din Ungheni”;
 • DOFM Soroca a participat la ședința privind prevenirea și combaterea traficului de fiinţe umane;
 • Direcția Ocuparea Forței de Muncă Anenii Noi a participat la „Forumul Raional al Tinerilor 2022”;
 • STOFM Șoldănești a participat la „Forumul Raional al Tinerilor din raionul Șoldănești”.

Menționăm faptul că la sfârștul evenimentelor, specialiștii subdiviziunilor teritoriale oferă participanților pliante și informații despre serviciile acordate. De asemenea, persoanele sunt încurajate să acceseze site-urile www.anofm.md, www.angajat.md.