Despre ANOFM

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.

Misiunea ANOFM

Misiunea ANOFM este de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor noi de muncă.

Atribuțiile

Agenția Națională își realizează atribuțiile în următoarele domenii:

 1. implementarea politicii de promovare a ocupării forței de muncă;
 2. migrația forței de muncă;
 3. asigurarea de șomaj.

Beneficiarii serviciilor ANOFM

 • agenţii economici aflaţi în căutare de angajaţi;
 • persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • cetăţenii Republicii Moldova care pleacă la muncă peste hotare;
 • cetăţenii străini angajaţi la muncă în Republica Moldova.

Toate serviciile sunt oferite gratuit.

Subdiviziuni teritoriale

ANOFM este prezentă pe întreg teritoriul ţării prin 35 de subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Harta subdiviziunilor teritoriale

Program de lucru

Aparatul central: Luni-vineri: 08:00-17:00; pauză:12:00-13:00
Subdiviziunile teritoriale: Luni-vineri 08:00-17:00; pauză:12:00-13:00

Legislație

 • Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Înregistrare cu statut de șomer” și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „Înregistrare cu statut de șomer”
  .pdf

  2214

 • LAW no. 105 from 14-06-2018 on the promotion of employment and unemployment insurance
  .docx

  2251

 • Legea supremă - Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994

  3

 • Codul Civil nr.1107 din 06.06.2002 (Modernizat din 01.03.2019)

  3

 • Codul Muncii al Republicii Moldova cod Nr.154 din 28.03.2003

  4

 • Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

  4

 • Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018

  4

 • Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

  4

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

  4

 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

  2

 • Hotărîre nr. 990 din 10.10.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

  1

 • Hotărîre nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă

  2

 • Hotărîre nr.357din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității

  2

 • Lege pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la statutul juridical lucrătorilor migranţi nr. 20-XVI din 10.02.2006

  2

 • Lege pentru acceptarea Constituţei Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie nr.215-XV din 29.05.2003

  2

 • Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 181privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă Nr.482-XV din 28.09.2001

  2

 • Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 97 privind migraţia în scop de angajare, adoptată la Geneva la 1 iulie 1949 nr. 209-XVI din 29.07.2005

  2

 • Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane Nr.480-XV din 28.09.2001

  1