Activități din teritoriu

Toamna se numără nu doar bobocii, dar și evenimentele organizate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Astfel, ne vom referi la un șir de evenimte care au avut loc în sediile diferitor subdiviziuni teritoriale ale ANOFM, și nu doar.

Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă municipiul Chișinău a organizat două seminare informative pentru șomeri și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Participanții au fost familiarizați cu prevederile Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, implicarea în măsuri active de ocupare a forței de muncă în scopul creșterii șanselor de angajare în câmpul muncii. O activitate similară a avut loc și la Direcția Ocuparea Forței de Muncă Cahul.

Un alt seminar organizat de către Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă mun. Chișinău a avut loc cu angajatorii, prin intermediul platformei ZOOM. Reprezentanții agenților economici de asemenea au fost informați cu prevederile Legii nr.105/2018, implicarea angajatorilor în măsurile de ocupare a forței de muncă, respectarea legislației muncii. Participanții au manifestat interes privind măsurile de subvenționare a locurilor de muncă, subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, subvenții pentru susținerea proiectelor de inițiative locale.

Consultații privind servicii de preconcediere au fost organizate de mai multe subdiviziuni teritoriale, și anume: DGOFM mun. Chișinău, DOFM mun. Bălți, DOFM Sîngerei, DOFM Ștefan Vodă, DOFM Florești, SOFM Ceadîr Lunga. Persoanele preavizate de reducerea statelor de personal au fost informate despre prevederile legale privind condițiile de înregistrare cu statut de șomer, termenele și condițiile de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă, despre locurile de muncă vacante din comunele sale şi condiţiile de ocupare a lor.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj