Noi măsuri pentru creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă, aprobate de Guvern

Distribuția ajutoarelor sociale acordate cetățenilor va fi mai eficientă și mai corectă, iar numărul persoanelor angajate în câmpul muncii va crește. În acest sens, Guvernul a aprobat modificări la Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Reformarea sistemului de asistență socială reprezintă cea de-a 17-a acțiune guvernamentală, inclusă în Planul Național „Construim Moldova Europeană”. Prioritatea a fost stabilită în urma analizei situației în domeniu, care a relevat un număr mare de persoane apte de muncă, nemotivate să se angajeze, fiind dependente de plățile de ajutor social. În prezent, obținerea statutului de șomer este o precondiție pentru a putea beneficia de plata ajutorului social, dar și de polița medicală gratuită oferită de către Guvern, fapt ce favorizează creșterea numărului de persoane neangajate în câmpul muncii.

Proiectul aprobat extinde termenul de înregistrare repetată cu statut de șomer de la 3 la 6 luni, pentru persoanele care și-au pierdut acest statut din motive neîntemeiate. De asemenea, este propusă asigurarea cu poliță medicală a șomerilor doar pe perioada plății indemnizației de șomaj.

Documentul mai prevede introducerea unor noi servicii prestate de subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care vor ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să identifice cele mai potrivite măsuri de ocupare. 

În primele 6 luni ale anului curent, în Republica Moldova au fost înregistrate 14 mii de persoane cu statut de șomer. În același timp au fost declarate vacante 19000 de locuri de muncă, iar 4500 de șomeri au fost angajați.