„Monitorizarea pieței muncii și implementarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă”, subiect prezentat de ANOFM în cadrul evenimentului organizat de Programul EU4Youth

Astăzi 8 iulie 2021, reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au participat la evenimentul internațional online „Monitorizarea și evaluarea parteneriatului pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, măsuri și instrumente pentru încurajarea ocupării tinerilor în țările parteneriatului estic”.

Acest eveniment este organizat de Programul EU4Youth în cooperare cu Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) a Comisiei Europene, în parteneriat cu Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare și Fundația Europeană pentru Educație (ETF).

Obiectivul acestei întâlniri a prevăzut abordări privind  monitorizarea și evaluarea măsurilor și instrumentelor parteneriatului pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (cum ar fi orientarea profesională și orientarea în carieră, stagiile / cursurile de formare pe termen scurt, luând în considerare, de asemenea, baza legislativă și de reglementare sau cadrul instituțional stabilit pentru parteneriate precum și prezentarea bunelor practici) care există în țările Parteneriatului estic: Lituania, Georgia, Macedonia, Armenia, Azerbaidjan, Ucraina, Moldova, etc.

În cadrul conferinței, șefa Serviciului monitorizare al ANOFM, Marcela Ganea a făcut o prezentare privind „Monitorizarea pieței muncii și implementarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă”, procedură aprobată prin Ordinul MSMPS nr. 435 din 05 aprilie 2019 și care prevede colectarea, sistematizarea și raportarea datelor administrative colectate (șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate, locuri de muncă vacante, beneficiari de servicii de ocupare a forței de muncă și măsuri active; stabilirea deciziilor cu privire la ajutorul de șomaj, etc.). Principalul instrument de monitorizare a persoanelor și șomerilor aflați în căutarea unui loc de muncă este Sistemul informațional automatizat „Jobless” care generează rapoarte de monitorizare la solicitare.

Amintim că în perioada 20-21 mai 2021, reprezentanții ANOFM au participat la primul eveniment online  organizat de Programul EU4Youth „Conferința internațională privind sporirea ocupării tinerilor în țările Partenerialului Estic”, în cadrul căruia Direcția ocuparea forței de muncă Cahul a făcut o prezentare privind Parteneriatul Local de Ocupare (LEP) în raionul Cahul.