Ședința lărgită a Consiliului tripartit pe lângă ANOFM

Astăzi, 9 iulie 2024 s-a desfășurat ședința lărgită a Consiliului tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în scopul  monitorizării realizării Planului de activitate al ANOFM pe parcursul semestrului I 2024.

Ședința a avut loc in format mixt (fizic și online), cu participarea dnei Felicia Bechtoldt, Secretară de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), cu statut de Președinte a Consiliului tripartit pe lângă ANOFM, membrii Consiliului tripartit, Raisa Dogaru, directoare ANOFM, directoarele adjuncte Valentina Lungu și Cheruneț Natalia,  șefii direcțiilor și secțiilor din cadrul Agenției Naționale, inclusiv șefii subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM).

În deschiderea evenimentului, a fost subliniată necesitatea trecerii în revistă a activității ANOFM și familiarizării cu acțiunile întreprinse pe parcursul semestrul I 2024. Dna Felicia Bechtoldt a evidențiat reușitele ANOFM privind angajarea unui număr mare de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, scăderea semnificativă a numărului de șomeri în evidențele STOFM, cît și pilotarea serviciului echipe mobile din cadrul STOFM ca instrument eficient pe piața muncii atît pentru identificarea persoanelor neîncadrate în muncă, cît și dezvoltarea parteneriatelor de ocupare.

Dna Raisa Dogaru, directoarea ANOFM  a prezentat realizarea Planului de activitate al ANOFM pe parcursul semestrului I 2024,  unde a remarcat, că în principal, acesta este o retrospectivă a activității ANOFM desfăşurată în conformitate cu obiectivele Planului de acțiuni și realizarea misiunii, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În şirul celor mai importante acțiuni ce au caracterizat perioada de referinţă, au fost evidențiate: sporirea șanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor înregistrați, creșterea gradului de protecție a cetățenilor moldoveni în procesul de emigrare în scop de muncă și susținerea la integrarea pe piața muncii a cetățenilor reîntorși de peste hotare; promovarea de noi abordări în furnizarea de măsuri active de ocupare pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii a șomerilor; promovarea, dezvoltarea și consolidarea inițiativelor/oportunităților de antreprenoriat, inclusiv crearea de locuri de muncă în localitățile rurale; măsuri de sporire a gradului de ocupare a locurilor de muncă vacante declarate de către angajatori, prin implicarea acestora în serviciile de ocupare a forței de muncă; creșterea gradului de informare despre serviciile și măsurile active de ocupare a forței de muncă, dezvoltarea instrumentelor, mecanismelor de monitorizare a măsurilor de ocupare a forței de muncă și analiză a pieței muncii.

De la începutul anului 2024, ANOFM prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă  a lucrat cu 32555 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 50,3% au constituit femeile (16389), iar ponderea bărbaților este 49,7%. 

De la începutul anului curent, au fost înregistrate 17335 locuri de muncă vacante, despre care au informat 2525 angajatori. 7897  persoane au fost plasate în câmpul muncii.

În scopul sporirii șanselor de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor înregistrați, pe parcursul semestrului I a anului curent, STOFM au acordat servicii de informare la 27849 persoane și servicii de intermediere a muncii la 17190  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Au participat la măsuri active de ocupare a forței de muncă 680 șomeri: cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare; instruirea la locul de muncă în cadrul unității; stagiul profesional; certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală; stimularea mobilităţii forţei de muncă; stabilirea ajutorului de șomaj; instruirea la locul de muncă în cadrul unității; stagiul profesional; subvenționarea locurilor de muncă; subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități; consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri; susținerea proiectelor de inițiative locale.

Dna Raisa Dogaru a mulțumit colegilor din subdiviziunile teritoriale pentru mobilizare și eforturi vizibile în realizarea indicatorilor planificați, reușită deloc ușoară în contextul fluctuației de personal și salarizării scăzute.

La fel, dna Felicia Bechtoldt a apreciat efortul depus de angajații ANOFM la integrarea a persoanelor pe piața muncii, prin intermediul măsurilor și serviciilor oferite, inclusiv continuitatea parteneriatelor de colaborare cu actorii pieței muncii. A menționat că printre prioritățile Ministerului sunt investițiile în programele de angajare pentru a încuraja persoanele să muncească în țară. Totodată, a fost menționat rolul important ce îi va reveni ANOFM, ca Birou Național de coordonare pe rețeaua EURES, în contextul procesului de aderare la UE.

La final a avut loc o sesiune de întrebări răspunsuri, unde membrii Consiliului Tripartit au remarcat reușitele obținute, au discutat provocările şi obstacole întâlnite în îndeplinirea sarcinilor. Adițional au adresat întrebări privind realizarea indicatorilor planificați, iar șefii ANOFM au venit cu precizări detaliate privind subiectele discutate. Ședința s-a finalizat cu aprobarea Hotărârilor.