„Promovarea Start-Up-urilor”, subiect discutat în cadrul ședinței online cu reprezentanții Ministerul Federal pentru Muncă din Austria

Astăzi, șefii Agenției Naționale și subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (ANOFM) au participat la ședința de informare, în format online cu tematica „Promovarea Start-Up-urilor”, organizată în comun cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Federal pentru Muncă din Austria.

Scopul şedinţei a fost informarea privind bunele practici de promovare a Start-Up-urilor din Austria şi Republica Moldova.

Cuvînt de salut și de inițiere a subiectului au susținut Roland Hanak, director Departamentului Cooperare bilaterală în politica ocupaţională Ministerul Federal pentru Muncă, Austria; Raisa Dogaru, directoarea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă.

În cadrul evenimentului au fost prezentate promovarea Start-Up-urilor în Austria din perspectiva AMS (Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă), din perspective WKO (Camera de Comerţ) și prezentarea Start-Up-urilor în Republica Moldova

 Ana Neculce, specialist principal al Direcției implementarea politicii de ocupare, a prezentat oportunitățile de inițiere a unei afaceri prin accesarea subvenției oferită de ANOFM- abordări existente, procedura de acordare, scopul, beneficiile și necesitățile dezvoltării măsurii și noilor grupuri țintă.

Alexandru Ciobanu, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii a făcut o prezentare a Start-Up-urilor în Republica Moldova.

Discuțiile participanților au subliniat importanța promovării și finanțării startup-urilor care încearcă să aducă inovare, produse și mijloace de afaceri pe piață. Sprijinul oferit antreprenorilor vor facilita adaptarea la piață, stabilirea segmentării clienților și experimentarea cu diferitele caracteristici ale produsului sau serviciului oferit.

ANOFM informează despre implementarea pe parcursul anului 2022 a măsurii de subvenționare privind inițierea unei afaceri, conform prevederilor art.39 Legea 105/2018.

La această măsură pot aplica persoane cu vîrsta de minim 18 ani, înregistrate cu statut de șomer la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM) care doresc să inițieze o activitate de antreprenoriat.

Scopul subvenției este de a compensa cheltuielile de înregistrare a întreprinderii, procurarea echipamentelor tehnologice, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de lucru, aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare, tehnicii de calcul, materiei prime, mobilierului pentru dotarea spaţiilor amenajate. Subvenția se acordă pentru înființarea unei întreprinderi noi și crearea a cel puțin unui loc de muncă pentru șomerul beneficiar de subvenție.

Mărimea subvenției este în valoare de 50% din cheltuielile necesare inițierii unei afaceri, precum și pentru dotarea locului de muncă creat, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent (91159 lei).

Pentru anul 2022, ANOFM a planificat pentru măsura de subvenționare privind inițierea unei afaceri, conform art.39 din Legea 105/2018, un buget de 898000 lei.

Pentru mai multe informații privind aplicarea la programul de subvenționare privind inițierea unei afaceri, accesați acest link: https://anofm.md/ro/node/19931 sau contactați Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova).
           Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesînd: https://anofm.md/ro/subdiviziuni.