Semnarea Acordurilor de colaborare în vederea pilotării Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice

ANOFM informează despre semnarea Acordurilor de colaborare în vederea pilotării Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice (CUPS) în 17 localități rurale.

Părțile acordului includ: Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică (AGE), în calitate de instituție responsabilă de coordonarea activităților de pilotare a centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în calitate de autoritate administrativă împuternicită cu asigurarea implementării politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj, și  Primăria,  în calitate de participant la Programul-pilot CUPS.

Pilotarea presupune o serie de acțiuni din partea ANOFM, stipulate în contract, inclusiv instruirea reprezentanților beneficiarilor.

Centre unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) – reprezintă puncte de acces comun la o gamă largă de servicii publice disponibile în format electronic.

Prin segmentul de primă linie, specialiștii din cadrul CUPS oferă cetățenilor suport informațional și tehnic, ajutând populația de la sate să transmită dosarul complet către prestatori și să obțină mai ușor un anumit serviciu public, prin intermediul oficiului CUPS din localitate sau din vecinătate. În primă fază, CUPS va asigura accesibilitatea cetățenilor la o serie de servicii publice prestate de către Instituția publică „Agenția Servicii Publice” (ASP) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Ulterior, lista serviciilor și a instituțiilor prestatoare de servicii publice va fi extinsă.

Obiectivele acordurilor de colaborare sunt:

1) pilotarea modalităților de diversificare a canalelor de prestare a serviciilor publice ale Prestatorului, prin prestarea, prin intermediul CUPS a serviciului „Înregistrarea cu statut de șomer”;

2) consolidarea capacităților instituționale ale Beneficiarului, aferente prestării atât a serviciilor publice, cât și, după caz, a serviciilor publice locale, prin intermediul mecanismului de ghișeu unic;

3) creșterea accesibilității serviciilor publice pentru cetățeni

Proiectul CUPS este implementat pe etape.  Etapa I include pilotarea în perioada 2021-2022 a 26 astfel de centre la nivelul administrației publice centrale, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare selectate (Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene) precum și la nivelul administrației publice locale, prin intermediul primăriilor selectate. Etapa II presupune extinderea CUPS în alte 54 de localități, în funcție de experiența acumulată și necesitățile cetățenilor. 

Acțiunea face parte din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, realizat de către Agenția de Guvernare Electronică, cu suportul financiar al Grupului Banca Mondială și contribuția Guvernului Republicii Moldova și de asemenea, face parte din angajamentele asumate de către Executiv în vederea implementării agendei de digitalizare și a priorităților strategice în acest domeniu.