În atenția ANGAJATORILOR a cu privire la angajarea cetățenilor din Ucraina

Conform Dispoziției nr.4 din 01.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, cetățenii din Ucraina au dreptul de a munci în Republica Moldova pe durată determinată pentru perioada stării de urgență, fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.

Angajarea se va face în baza contractului individual de muncă, iar angajatorul are obligația de a notifica, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) despre faptul angajării cetățeanului ucrainean, cu prezentarea în format electronic sau pe hârtie a copiilor documentelor:

  • copia actului de identitate a cetățeanului ucrainean;
  • copia contractului de munca, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii Republicii Moldova;
  • informația privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau la solicitare de către centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

 

Documentele sus enumerate urmează a fi expediate la adresa electronică: angajare_ua@anofm.md.

Pentru mai multe informații:

  • adresați-vă la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM), datele de contact le găsiți aici: https://anofm.md/ro/subdiviziuni  
  • apelați Centrul de apel al ANOFM: 0 8000 1000 (apel gratuit din RM)