Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe parcursul anului 2021

Pe parcursul anului 2021, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) a lucrat cu 75740 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 37001 șomeri noi (sau 48,9% șomeri din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă).

Pe medii de reședință, numărul şomerilor se prezintă astfel: 66,4% (24582) provin din mediul rural și 33,6% (12419) din mediul urban.

Ponderea bărbaților înregistrați este de 50,8%, fiind mai mare decât cea a femeilor – 49,2%. Din totalul șomerilor înregistrați - 34,2% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă. Cei mai mulți șomeri înregistrați aveau între 16-35 ani – 31,8% (11764). Referitor la structura şomajului înregistrat după nivelul de instruire, șomerii care au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi – 66,1% (24471).

Structura șomerilor, inclusiv care necesită suport suplimentar pe piața muncii este următoarea: tineri 16-24 – 9,1% (3361 șomeri), tineri 16-29 ani – 17,4% (6422 șomeri), persoane de etnie romă - 4,9% (1830 șomeri), persoane reîntoarse de peste hotare – 2,3% (846 șomeri), persoane cu dizabilități – 1,6% (610  șomeri).

În anul 2021, STOFM au lucrat cu 62575 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020. De la începutul anului curent în baza de date a ANOFM au fost înregistrate 28740 locuri de muncă vacante declarate de către 3543 angajatori. La finele lunii decembrie a a. 2021, în evidență la STOFM erau 20002 șomeri, dintre care 10056 femei (50,3%) și 8028 locuri de muncă vacante active.                                                                                                                                                    

Ca urmare a aplicării măsurilor de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj:

55696 șomeri au beneficiat de servicii de informare, dintre care 27493 femei (49,4%) (art. 25 din Legea 105/2018);

24453 șomeri au beneficiat de servicii de intermediere a muncii, dintre care 12466 femei (51,0%) (art. 27 din Legea 105/2018);                                                                                                                                

7849 șomeri au beneficiat de servicii de ghidare în carieră sau 22,2% din totalul șomerilor înregistrați (4487 femei sau 57,2%) (art. 26 din Legea 105/2018);

8720 șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii sau 23,6% din totalul șomerilor înregistrați, femei – 4403, sau 50,5% din angajați;

886 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, din care 645 femei (72,8%), 459 absolvenți de cursuri au fost angajați în câmpul muncii (51,8% din absolvenți) (art. 32 din Legea 105/2018);

382 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă, dintre care 167 femei (43,7%), iar 189 angajatori au beneficiat de subvenții (art. 36 din Legea 105/2018);

294 persoane au beneficiat de servicii de preconcediere (127 femei sau 43,2%) (art. 28 din Legea

105/2018);

263 șomeri au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni, iar 132 angajatori au beneficiat de subvenții (art. 34 din Legea 105/2018);

152 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității (art. 33 din Legea 105/2018);

112 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea îndemnizației unice de încadrare pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectate de STOFM (art. 41 din Legea 105/2018);

6 cereri de solicitare a subvențiilor pentru inițierea unei afaceri, dintre care 6 contracte au fost semnate, iar 6 șomeri și-au creat activitate de antreprenoriat în rezultatul acordării subvențiilor (art. 39 din Legea 105/2018);

5 persoane cu dizabilități locomotorii au fost repartizați către CREPOR pentru acordarea serviciilor de reabilitare profesională, dintre care 3 au beneficiat de servicii de reabilitare (art. 29 din Legea 105/2018);

12 contracte au fost semnate pentru acordarea subvențiilor pentru susţinerea proiectelor de iniţiative locale, 12 decizii de acordare a subvențiilor emise (art. 40 din Legea 105/2018);

3 șomeri au fost angajați umare a subvenționării pentru crearea locurilor de muncă de la începutul anului (art. 38 din Legea 105/2018).

În baza Acordului bilateral între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel, 1174 cetățeni au fost angajați în Statul Israel. În baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria, au fost angajati pe teritoriul Bulgariei 22 lucrători moldoveni.

Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) în baza conexiunilor intersistemice securizate pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. În conformitate cu Legea nr.105/2018 pe parcursul anului 2021, pentru 4071 șomeri, STOFM au emis decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către CNAS pentru calcularea mărimii, perioadei și plata ajutorului de șomaj.

Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

 

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022 281 688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000