În atenția agenților economici! Anunț privind înregistrarea angajatorilor disponibili de a participa în măsura de stagiu profesional pentru șomeri

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare – ANOFM) informează despre demararea procesului de înregistrare a angajatorilor disponibili de a participa în măsura de stagiu profesional pentru anul 2022.

Stagiul profesional reprezintă o măsură activă care se organizează pentru șomerii fără vechime în muncă în profesia/meseria deținută, cu o durată de până la 4 luni, în scopul creșterii șanselor de ocupare a acestora.

Stagiul profesional se realizează în cadrul unităților de drept public sau privat, сare au informat subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (în continuare – STOFM) în a cărei rază își desfășoară activitatea despre disponibilitatea de participare la măsura dată.

Angajatorii participanți în măsura de stagiu profesional beneficiază de o subvenție lunară egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toata durata stagiului, pentru fiecare șomer-stagiar.

Pentru a participa în măsura de stagiu profesional, angajatorii trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să fie înregistrați conform legislației;
  • să nu aibă activitatea suspendată, să nu se afle în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • să nu aibă datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
  • să dispună de personal calificat pentru a exercita funcția de mentor pe perioada stagiului;
  • să completeze Declarația privind întrunirea condițiilor de acordare a subvenției aferente stagiului profesional (formularul poate fi descărcat aici);
  • să depună la STOFM în raza căreia își are activitatea Înștiințarea privind disponibilitatea de a participa în măsura de stagiu profesional (formularul poate fi descărcat aici);
  • să asigure condițiile pentru stagiul șomerului-stagiar, conform programului de stagiu (formularul poate fi descărcat aici).

Modul și condițiile de acordare a subvenției pentru desfășurarea stagiului profesional sunt prevăzute de art.34 din Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj și Procedura de desfășurare a stagiului profesional (Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă).

Pentru informații suplimentare puteți contacta Centrul de Apel al ANOFM la numărul de telefon 0 8000 1000 (apel gratuit din Republica Moldova) sau vă puteți adresa la cea mai ap

  Adresele și datele de contact ale STOFM pot fi găsite accesând: https://www.anofm.md/ro/subdiviziuni.