Structura șomajului înregistrat la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe parcursul a 11 luni ale anului 2021

În perioada ianuarie-noiembrie a anului 2021, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) au lucrat cu 70938 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Numărul total al șomerilor înregistrați de la începutul anului 2021 a constituit 33053 persoane sau 46,6% din totalul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pe medii de rezidenţă, ponderea şomerilor înregistrați în 11 luni ale anului 2021 este: 65,5% (21665) din mediul rural și 34,5% (11388) din mediul urban. În aspect teritorial, cei mai mulți șomeri s-au înregistrat în: mun. Chișinău (2585), UTA Găgăuzia (2356), r-nul Ocnița (2012), r-nul Drochia (1732), r-nul Dondușeni (1537), r-nul Edineț (1181), r-nul Bălți (1155), r-nul Căușeni (1146), r-nul Florești (1120).

Ponderea bărbaților înregistrați cu statut de șomer se menține a fi mai mare decât cea a femeilor: 50,5% (16678), respectiv 49,5% (16375), iar ponderea șomerilor înregistrați care s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă este de 34,1% (11276 șomeri).

Nivelul de pregătire al persoanelor cu statut de șomer care s-au adresat la STOFM-uri arată că șomerii cu nivelul de instruire primar/gimnazial sau liceal au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați: 65,9% sau 21789 persoane. Se menține ponderea șomerilor cu nivel de instruire secundar profesional - 19,6% din total, cu studii colegiale – 6,4%, iar cei cu studii superioare reprezintă 8,0%.

În 11 luni ale anului curent, 32,4% din șomeri au constituit persoanele cu vârsta 16-35 ani (10707 șomeri), 20,4% din șomeri au constituit persoanele cu vârsta 55-63 ani (6738 șomeri), 9,5% tineri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani (3129 șomeri), 5,0% - persoanele de etnie romă (1644 șomeri), 2,3% - persoanele reîntoarse de peste hotare (766 șomeri), 1,7% - persoanele cu dizabilități (564 șomeri).

În perioada ianuarie-noiembrie a anului 2021, STOFM au lucrat cu 58625 șomeri, dintre care 25525 trecători din anul 2020 și 33053 șomeri noi înregistrați. La finele lunii noiembrie a anului 2021, în evidență la STOFM erau 18455 șomeri, dintre care 9499 femei (51,5%) și 10712 locuri de muncă vacante active.

De la începutul anului curent în baza de date a ANOFM au fost înregistrate 27483 locuri de muncă vacante declarate de către 3434 angajatori.

Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă / Informație statistică / Rapoarte lunare.

 

Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022-281-688

Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000