Promovarea bunelor practici de certificare a competenţelor profesionale dobândite în cadrul educaţiei nonformale şi informale, rezultate prezentate în cadrul unui eveniment

Astăzi, 2 decembrie a avut loc a evenimentul online de prezentare a rezultatelor procesului de validare „Certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte de educaţie nonformală şi informală: oportunităţi pentru angajaţi şi angajatori”.

La ședință participă conducerea și reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, împreună cu șefii subdiviziunilor teritoriale.

Tatiana Cristafovici, specialist principal a Direcției implementarea politicii de ocupare, ANOFM a prezentat „Suportul oferit de ANOFM în atragerea beneficiarilor în procesul de validare”.

Evenimentul urmăreşte promovarea bunelor practici de certificare a competenţelor profesionale dobândite în cadrul educaţiei nonformale şi informale, consolidarea eforturilor instituţiilor de învăţământ, agenţiilor de ocupare a forţei de muncă şi a agenţilor economici în crearea de noi oportunităţi pentru cetăţenii ce doresc să-şi valideze rezultatele educaţiei informale şi nonformale, obţinute la locul de muncă în ţară sau peste hotare, precum şi identificarea unor oportunităţi suplimentare de facilitare a procesului de reintegrare în câmpul muncii a migranţilor reveniţi în ţară.

În cadrul ședinței reprezentanţii tuturor părţilor interesate: Ministerul Educației și Cercetării,  PNUD, OIM, ANOFM, instituţiilor de învăţământ, angajatorilor şi beneficiarilor care şi-au certificat competenţele profesionale au realizat schimb de opinii pe marginea rezultatelor implementării mecanismului de validare a competențelor profesionale.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului „Migraţie şi dezvoltare locală“ (MiDL) implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Migraţie în Republica Moldova (OIM) cu suportul financiar al Guvernului Elveţiei.