Evenimentul de încheiere a proiectului bilateral „Moldova Labour Market Upgrade”

La 22.06.2022 a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului bilateral „Moldova Labour Market Upgrade” finanțat de Ministerul Federal al Muncii din Austria. Implementarea proiectului s-a realizat cu ajutorul partenerilor: Institutul de cercetări sociale L&R Sozialforschung (Viena) și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă în perioada 2019-2022.

Obiectivul proiectului este schimbul reciproc de experiență cu privire la inițiativele relevante pentru piața muncii și consolidarea capacităților ANOFM.

Acest tip de proiecte este foarte valoros având în vedere perspectiva de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și având în vedere colaborarea multisectorială între ambele țări. Activitățile proiectului au fost axate pe următoarele subiecte

1. Schimbul de experiență dintre Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă din Austria și Republica Moldova;

2. Programul de muncă prescurtat în timpul crizei de COVID-19;

3. Promovarea start-up-urilor în Austria și Republica Moldova;

4. Digitalizarea pieței muncii.

Succesele implementării proiectului au fost subliniate de Domnul Walter Reiter, Manager Senior al Institutului de cercetare social L&R, care, împreună cu colegul său Jörg Mirtl, consultă în ultimii șapte ani Ministerul Federal al Muncii din Austria în domeniul asistenței tehnice.

Doamna Raisa Dogaru, directoare a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, a evidențiat importanța activităților din cadrul proiectului, care au început cu o vizită de studiu în Austria înainte de pandemie și au continuat într-un schimb permanent de experiență pe parcursul anilor 2019-2022. Subiectele webinariilor organizate au fost adaptate necesităților ANOFM, iar experții din Austria au pus la dispoziție know-how-ul lor în vederea preluării și implementării unor modele viabile pentru piața muncii din Republica Moldova.

Doamna Anna Gherganova, șefa Direcției Politici Ocupaționale și Reglementare a Migrației Forței de Muncă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale și parte a grupului de lucru pentru aria prioritară 9 (investiții în oameni și calificări) a strategiei Dunărene, a reiterat importanța majoră a colaborării cu Ministerul Federal al Muncii din Austria, precum și accesului transparent la expertiza austriacă din domeniul politicilor pieței muncii. 

Participanții la conferința din 22.6.2022, șefii direcțiilor teritoriale ale ANOFM, și-au exprimat dorința pentru o nouă colaborare pe termen lung, adaptată necesităților și provocărilor pieței muncii din Republica Moldova.