Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 24 Septembrie 2020 14:23

Rapoarte ANOFM

Raportul analitic privind ocuparea forței de muncă și tendințele pieței muncii pentru anul 2019

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2019

Nota analitică Cererea și oferta forței de muncă în ultimii 5 ani (2014-2018), pe activități economice și ocupații

Declarația de răspundere managerială

Raport de cercetare „Impactul acordurilor bilaterale asupra migrației muncii în Israel

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2018

 

Declarația privind controlul intern managerial

Ghid „Navigarea pieţei muncii: abilităţi de căutare a unui loc de muncă pentru tineri”

Raport de activitate ANOFM pentru anul 2017

Declarația privind buna guvernare 2017

Raport: Evaluarea prestării serviciilor de ocupare pentru tineri de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (RO) 

Assessment of the delivery of employment services for youth by the National Employment Agency of the Republic of Moldova

Rezultatele Modulului Competenţe din cadrul studiului privind Prognoza Pieţei Muncii din Republica Moldova

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2016

Declarația privind buna guvernare 2016

Raportul de evaluare finală a Programului de dezvoltare strategică pentru anii 2013-2015

Declarație privind buna guvernare

Raport de activitate ANOFM  pentru anul 2015

Raport de activitate ANOFM  pentru anul 2014

Declaraţia privind buna guvernare, anul 2013

Declaraţia privind buna guvernare, anul 2014

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2014 (Hotărârea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013)

Raport cu privire la realizarea Planului de Acțiuni al  ANOFM în promovarea politicilor pe piața forței de muncă pe parcursul a. 2013.

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE al Agenției Naționale  pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anul  2013  (Hotărârea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013).

Raport de activitate pentru anul 2012