Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 05 August 2020 15:33

Achiziții publice

Achiziții publice
 
 

Invitație la Licitația publică Nr.5/18  din 05.01.2018 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018, AOFM Cahul

Anunț la Licitația publică Nr.5/18  din 05.01.2018 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018, AOFM Cahul

Invitaţia la Licitaţia publică nr.17/04917 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018, AOFM Chișinău

Anunţul Buletinul Achiziţii Publice nr.104 din 29.12.2017  cu privire la  Licitaţia publică nr.17/04917 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2018, AOFM Chișinău

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) pentru  Licitaţia publică nr.17/04917 , AOFM Chișinău

Documentația standart pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii  , AOFM Bălți          
 Anunţul de participare, AOFM Bălți 
Fișa de date a achiziției (FDA) pentru Licitația din 23.01.2018, AOFM Bălți
Invitaţie de prezentare a ofertelor, AOFM Bălți
Planul de achiziții penntru 2018, AOFM Bălți

Propuneri pentru actualizarea Planului de achiziţii publice de mărfuri, lucrări şi servicii al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2017

Planul de achizitii publice de mărfuri, lucrări și servicii al ANOFM pentru anul 2017

Invitație la concurs privind achiziționarea serviciilor internet pentru necesitățile structurilor ANOFM

Invitaţie la Licitaţia publică nr.650/16 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2017 mun.Bălți

Anunţul  BAP nr.91/16 din 25.11.2016 cu privire la Licitaţia publică nr.650/16 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2017 mun.Bălți

Fişa de date a achiziţiei (FDA) pentru licitaţia din 16.12.2016 mun.Bălți

Document standard-pentru realizarea achizițiilor publice de srvicii. Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2017. Autoritatea contractantă: Agenția pentru Ocuparea Forței de muncă a Municipiului Bălți

Plan de achizitii 2016

Invitaţia la Licitaţia publică nr.16/02994 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2017.

Anunţul BAP nr.85 din 04.11.2016  cu privire la  Licitaţia publică nr.16/02994 privind achiziţionarea serviciilor de formare profesională a şomerilor pentru anul 2017.

Fișa de date a achiziției (FDA) pentru Licitația publică din 07.12.2016

Invitație la licitație.  Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2016. AOFM Bălți
 
Invitație de prezentare a ofertelor. AOFM Bălți

Invitație la licitație.Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2016.

Invitație de prezentare a ofertelor.

Invitație la concurs pentru achiziționarea bunurilor/serviciilor prin procedura cererii ofertelor de prețuri (Internet)

Document standard-pentru realizarea achizițiilor publice de srvicii. Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2015. Autoritatea contractantă: Agenția pentru Ocuparea Forței de muncă a Municipiului Bălți

Documentația standart - pentru realizarea achizițiilor publice de servicii. Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor pentru anul 2015. Autoritatea contractantă: Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a municipiului Chișinău.

Grupul de lucru pentru organizarea și defășurarea achizițiilor publice .

Planul de achiziții publice de mărfuri, lucrări și servicii ANOFM pentru a. 2014.