Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 06 August 2020 01:08

Comunicat de presă

Acordul prevede colaborarea în domeniul soluţionării problemelor pieţei forţei de muncă şi protecţiei sociale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dezvoltării legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă şi cadrului regulatoriu şi de monitorizare a migraţiei forţei de muncă în scopul asigurării unei protecţii sociale adecvate persoanelor migrante, elaborării şi implementării unei strategii pentru antrenarea partenerilor socilali în promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă, creării oportunităţilor de angajare în baza contractelor individuale de muncă în scopul evitării angajării persoanelor în condiţii informale.


Parte a acestui acord este şi promovarea principiilor de egalitate a genurilor la angajare şi ocupare, participarea în comun la pregătirea, reconversia şi perfecţionarea profesională a muncitorilor la locul de muncă al agentului economic, cu plasarea ulterioară în cîmpul muncii.


Acordul a fost semnat  din partea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova de dnul Leonid Manea, preşedinte, şi din partea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de dnul Ion Holban, director general interimar, care în discursurile susţinute au menţionat că semnarea acestui acord este de fapt o prelungire a activităţilor de prateneriat desfăşurate pînă în prezent, care vor continua şi vor cuprinde abordarea celor mai importante probleme existente pe piaţa forţei de muncă în scopul trasării măsurilor de soluţionare în comun a acestora.


Totodată, va continua dezvoltarea dialogului social în scopul apropierii intereselor principalilor subiecţi de pe piaţa forţei de muncă angajator-angajat, se va impulsiona activitatea Consiliilor consultative ale agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, părţile vor contribui la negocierea unor standarde de salarizare decente şi condiţii de muncă conforme normelor în vigoare.


Opinia publică şi factorii de decizie vor fi sensibilizaţi asupra problemelor stringente de pe piaţa forţei de muncă prin organizarea meselor rotunde, conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor, expoziţiilor, etc.