Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 06 August 2020 00:39

Comunicat de presa privind rezultatele tîrgului locurilor de muncă din 5-10 februarie 2008

COMUNICAT DE PRESA


 


privind desfasurarea Tîrgului locurilor de munca, în cadrul Expozitiei nationale „Fabricat în Moldova”, editia a VII-a, în perioada 05-10 februarie 2008


 


Tîrgul locurilor de munca, desfasurat în cadrul Expozitiei Nationale „Fabricat în Moldova”, editia a VII-a, în perioada 05-10 februarie 2008 a avut drept scop informarea populatiei despre locurile de munca libere, serviciile prestate persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca si selectarea persoanelor pentru angajare de catre agentii economici participanti la Tîrg.


La Tîrg au participat cu locurile de munca libere 50 de agenti economici din municipiul Chisinau, care au prezentat persoanelor aflate în cautarea uni loc de munca peste 1000 locuri de munca libere din domeniul industriei, constructiilor, serviciilor si confectiilor.


În calitatea sa de organizator al Tîrgului, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a promovat unele compartimente ale activitatii sale: serviciile presate gratuit persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca, inclusiv posibilitatile de a urma un curs de pregatire profesionala, servicii de sustinere la angajarea în cîmpul muncii etc.  Un element aparte a constituit promovarea Portalului guvernamental „Piata muncii din Republica Moldova” ( www.jobmarket.gov.md ) si oferirea posibilitatii de accesare a acestuia de catre persoanele aflate în cautarea uni loc de munca si a  2 posturi de auto-informare cu banca electronica de date a locurilor de munca libere din toata republica cu cca. 11000 locuri de munca libere de la 1469 agenti economici din diverse ramuri ale economiei nationale, din care: de la agentii economici din industria prelucratoare - 4613 locuri de munca libere; activitati de servicii colective, sociale si personale - 1655 locuri; comert cu ridicata si amanuntul - 1127 locuri; constructii - 792 locuri; sanatate si asistenta sociala  - 538 locuri; învatamînt - 440 locuri; transport si comunicatii - 407 locuri; administratia publica - 372 locuri; agricultura, economia vînatului si silvicultura pescuitului, piscicultura - 169 locuri s.a.


Pe parcursul desfasurarii Tîrgului, specialistii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca a mun. Chisinau au consultat si informat individual solicitantii despre serviciile acordate gratuit persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca, au acordat asistenta la cautarea unui loc de munca prin intermediul posturilor de auto-informare, precum si au prezentat informatii despre componentele unui interviu de angajare.  Totodata, au pus la dispozitia solicitantilor un sir de pliante informative privind serviciile acordate persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca referitor la: orientarea  si pregatirea profesionala; acordarea ajutorului de somaj; acordarea alocatiei de integrare sau reintegrare profesionala; lucrari publice în interesul comunitatii; stimularea mobilitatii fortei de munca; tîrgul locurilor de munca; medierea muncii; interviul de angajare s.a.


Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a mun. Chisinau a pus la dispozitia participantilor la Tîrg banca electronica de date a locurilor de munca libere din municipiu, care detinea circa 4 mii de locuri de munca libere declarate de angajatorii din municipiul Chisinau si a acordat informatii privind situatia pietei muncii din municipiu.  Pe parcursul desfasurarii Tîrgului în cadrul Expozitiei Nationale „Fabricat în Moldova” cca. 6 mii persoane au beneficiat de informatii despre toate locurile de munca libere prezentate la Tîrg, din care circa 2 mii au cautat un loc de munca prin intermediul posturilor de auto-informare conectate la Portalul guvernamental „Piata muncii din Republica Moldova”. Participantii la Tîrg au manifestat un interes sporit fata de posturile de auto-informare.


Conform datelor operative angajatorii prezenti la Tîrg cu locurile de munca libere au avut posibilitatea sa discute direct cu 650 de  persoane aflate în cautarea unui loc de munca, care au solicitat informatii despre locurile de munca libere expuse la tîrg si conditiile de ocupare a lor. Agentii economici prezenti la Tîrg au avut posibilitatea sa-si promoveze si propria activitate, au expus mostre de produse, panouri informative, au distribuit participantilor la Tîrgul locurilor de munca diverse materiale informative, etc.  În primele doua zile de desfasurare a Tîrgului au fost prezente 3 institutii de învatamît profesional: Scoala Profesionala „Insula Sperantelor”, Colegiul de Constructii din Chisinau si Întreprinderea de Stat Centrul de Instruire „Inmacom – Didactic”, care au informat populatia referitor la profesiile/meseriile, care se pot capata la institutiile respective.  De asemenea, în primele doua zile au informat populatia despre serviciile prestate tineretului Centrul Universitar de Informare si Orientare Profesionala  pe lînga Universitatea de Stat din Moldova  si Centrul Universitar de Informare si Orientare Profesionala  pe lînga Universitatea Tehnica din Moldova.


Pe parcursul desfasurarii Tîrgului s-a observat un interes sporit de participare din partea tineretului, inclusiv a studentilor, care sunt interesati cum si unde sa caute un loc de munca sau care doresc sa se angajeze în cîmpul muncii pe parcursul studiilor. Este important, ca pe parcursul a sase zile participantii au avut posibilitatea sa se informeze direct despre serviciile gratuite prestate de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, datele de contact ale agentiilor teritoriale, despre Portalul guvernamental „Piata muncii din Republica Moldova”, despre locurile de munca libere la moment, sa negocieze direct cu angajatorii privind angajarea, sa beneficieze de diverse consultatii si informatii privind piata fortei de munca.