Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 20 Ianuarie 2021 22:00

ANOFM a participat la masa rotundă cu genericul „Piața muncii din Republica Moldova: realități și provocări”

 ANOFM a participat la masa rotundă cu genericul „Piața muncii din Republica Moldova: realități și provocări”

La data de 2 decembrie 2020, reprezentanții Agenției Naționale pentru ocuparea Forței de Muncă împreună cu structurile sale teritoriale au participat la masa rotundă cu genericul „Piața muncii din Republica Moldova: realități și provocări”, organizat de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM).
 
Evenimentul a fost deschis de Alic Bîrcă, coordonator de Program de Stat de cercetare și inovare 2020-2023, ,,Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”, prof. univ., dr.hab., ASEM.
 
Speakerii evenimentului, Dorin Vaculovschi, șef departament ,,Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare”, dr., conf.univ., ASEM,  a prezentat subiectil ,,Provocări și dimensiuni metodologice ale pieței muncii în Republica Moldova”, iar Valeriu Sainsus,  dr., conf.univ., ASEM s-a expus la tema ,,Impactul tendințelor demografice asupra pieței muncii. Oxana Barbăneagră  dr., conf.univ., ASEM a vorbit despre ,,Realități și probleme privind ocuparea forței de muncă din Republica Moldova”.
 
Intervenție valoroasă a avut Corneliu Guțu, prorector pentru cercetare și parteneriate, dr., conferențiar cercetător, adresând cuvinte de felicitare pentru rezultatul scontat și înaintând propuneri pentru noi parteneriate.
 
Evenimentul s-a desfășurat în contextul derulării Proiectului de cercetare și inovare „Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă” finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat 2020-2023.