Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 20 Ianuarie 2021 23:34

Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în 9 luni ale anului 2020

Comunicat informativ privind situația șomajului înregistrat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în 9 luni ale anului 2020

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2020, 62375 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost înregistrate la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), dintre care 37268 persoane cu statut de șomer, acestea constituind 59,7%. 50,7% dintre persoanele cu statut de șomer au constituit bărbații, 49,3 % femeile, iar 32,4% s-au aflat pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă.
 
Cei mai mulți șomeri s-au înregistrat în mun. Chișinău (13%), UTA Găgăuzia (6%), r. Ungheni (5%), r. Drochia (4%). Ponderea șomerilor înregistrați din mediul rural a fost mai mare decât a celor din mediul urban - 57,0% (21248) și respectiv 43,0% (16020). Din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul a 9 luni ale anului curent, 34,7% au vârsta cuprinsă între 16-35 ani (12942). Nivelul de pregătire al șomerilor înregistrați arată că cei mai mulți (81,6%) au studii primare/gimnaziale/liceale și nu dețin o calificare profesională.
 
Structura  șomerilor, inclusiv care necesită suport suplimentar pe piața muncii este următoarea: tineri 16-24 - 9,7% (3640 șomeri), tineri 16-29 ani - 18,8% (7025 șomeri), persoane de etnie romă - 5,0% (1862 șomeri), persoane reîntoarse de peste hotare - 3,5% (1333 șomeri), șomeri cu dizabilități - 2,0% (774 șomeri), cetăţeni străini - 0,1% (39 șomeri). 
                                                                                                                                                          
Persoanele înregistrate cu statut de șomer la STOFM în a cărei rază își au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de măsuri de ocupare a forței de muncă prevăzute de Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.
 
Astfel:                                                                                                                                  
7041 șomeri au fost susținuți la angajarea în cîmpul muncii;
557 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, inclusiv trecători din anul 2019. Cei mai mulți șomeri beneficiari au fost în mun. Chișinău, UTA Găgăuzia,  r. Anenii Noi, r. Fălești, r. Râșcani, mun. Bălți etc.;
173 șomeri au fost angajați în rezultatul subvenționării locurilor de muncă (72 femei), dintre care 134 persoane cu vârsta de 50 ani și peste, 25 persoane cu dizabilități, etc.;
66 șomeri au fost angajați prin măsura de mobilitate a forței de muncă, care prevede acordarea unor îndemnizații unice pentru acceptarea și angajarea la un loc de muncă în altă localitate selectată de STOFM;
49 șomeri care dețin o profesie/meserie dar nu au experiență de muncă au fost antrenați în stagiul profesional pe o perioadă de până la 4 luni;
18 șomeri au fost înmatriculați la instruirea la locul de muncă;
19194 locuri de muncă vacante înregistrate în baza de date a ANOFM.
La finele lunii septembrie curent, în evidență la STOFM erau 21983 șomeri, dintre care 11359 femei (51,6%) și 8040 locuri de muncă vacante active.
 
Conform prevederilor Legii 105/2018, ANOFM stabilește dreptul la ajutor de șomaj și emite decizii de acordare a acestui drept, iar datele din aceste decizii în baza conexiunilor intersistemice securizate sunt transmise către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) pentru calculul cuantumului ajutorului de șomaj, stabilirea perioadei și plata ajutorului de șomaj. Numărul deciziilor de acordare a ajutorului de șomaj expediate către CNAS în perioada de gestiune a fost de 8412. Conform datelor operative extrase în baza conexiunilor intersistemice securizate din sistemul informational CNAS au beneficiat de ajutor de șomaj 7148 șomeri, inclusiv trecători din anul 2019.
 
Mai multe informaţii privind statistica șomajului înregistrat sunt disponibile pe pagina web a ANOFM: www.anofm.md, la secțiunea Bibliotecă/Informație statistică.  
 
Serviciul monitorizare ANOFM: tel. 022 281 688
Centrul de apel al ANOFM: tel. 0 8000 1000