Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 03 Decembrie 2020 14:30

În atenția persoanelor în căutarea unui loc de muncă

În atenția persoanelor în căutarea unui loc de muncă

Pentru a fi înregistrat cu statut de șomer, adresați-vă  la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă (STOFM)  în a cărei rază  aveți domiciliul sau, după caz, reședința. 
Actele necesare pentru înregistrarea cu statut de șomer:
   - buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
   - actele deținute de studii şi de calificare;
   - ordinul (dispoziția) de eliberare de la ultimul loc de muncă, in cazul in care a activat şi a realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice până la data înregistrării.
 
Persoanele care necesită suport suplimentar pe piața muncii prevăzute la art. 23 alin (3), lit. c), f), g), h), i) și j) din Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, prezintă suplimentar documente confirmative, în original, după cum urmează:

  • persoanele cu dizabilități - certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială;
  • persoanele eliberate din locurile de detenție - certificatul de eliberare din locurile de detenție;
  • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială - referire de la structurile teritoriale de asistență socială;
  • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică - referire de la Dispensarul Republican Narcologic;
  • victimele violenței în familie - referire de la structurile teritoriale de asistență socială.

Subliniem, că conform explicațiilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (nr.10/827 din 08.02.2019), persoanele care desfășoară o activitate de antreprenoriat (titulari ai patentei de întreprinzător, persoane înregistrate în calitate de asociat sau administrator, fondatori ai asociației obștești, fondatori ai gospodăriei țărănești) nu pot fi înregistrate cu statut de șomer, deoarece activitatea pe care o practică este asimilată activității desfășurate în cadrul unui loc de muncă.
 
Actele in original vor fi depuse la sediile STOFM,  personal de către solicitant. Adresele  şi lista telefoanelor de contact ale STOFM (se anexează). 
Pentru mai multe informații accesați site-ul www.anofm.md sau telefonați la Centrul de Apel al ANOFM, tel. 0-8000-1000, orele de lucru 08:00-17.00, de luni pînă vineri (apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova).