Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 04 Decembrie 2020 08:02

Curs de instruire online pentru facilitarea angajării persoanelor cu dizabilități

Curs de instruire online pentru facilitarea angajării persoanelor cu dizabilități

 În perioada 6 -10 iulie, reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Comisiei Multidisciplinare vor beneficia de un curs de instruire pentru consolidarea capacităților în vederea facilitării angajării persoanelor cu dizabilități. Atelierul de instruire va fi organizat în regim online de proiectul Organizației Internaționale a Muncii (ILO) „Promovarea ocupării tinerilor”.
 
Cursul de instruire prevede mai multe subiecte menite să contribuie la crearea unui serviciu eficient de angajare pentru persoanele cu dizabilități și va fi susținut de către Barbara Murray, consultantă ILO.  Astfel, în cadrul atelierului participanții vor discuta despre obstacolele și opțiunile de ocupare, rolul specialistului de ocupare și asistența pe care trebuie să o ofere persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, colaborarea cu angajatorii, evaluarea cerințelor pentru acomodare rezonabilă, rolul și responsabilitățile Comisiei Multidisciplinare.
 
Potrivit Raisei Dogaru, directoarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), acest curs de instruire va oferi specialiștilor din domeniul ocupării mai multe informații, practici de succes din experiența internațională și instrumente utile pentru a eficientiza relația dintre angajatori și șomerii care necesită ajutor sporit și a remedia deficiențele cu care se confruntă în procesul de asigurare a accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu profesional incluziv. ”ANOFM, în calitate de implementator al măsurii de subvenționare pentru crearea și/sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, se confruntă cu mai multe deficiențe. Pe de o parte, identificarea angajatorilor disponibili să ofere locuri de muncă persoanelor cu dizabilități este un proces  anevoios, iar pe de altă parte, la nivel local nu sunt stabilite parteneriate pentru identificarea persoanelor cu dizabilități și nu este clară abordarea de lucru cu aceste persoane. Mai mult ca atât, ciclul de pregătire și aprobare a dosarului pentru subvenționare este unul care necesită a fi adițional analizat și explicat reprezentanților subdiviziunilor teritoriale, precum și Comisiei Multidisciplinare, în responsabilitatea căreia intră aprobarea acestuia”, a mai menționat Raisa Dogaru.
 
Atelierul de instruire face parte dintr-un șir de activități organizate de proiectul ILO „Promovarea ocupării tinerilor” în contextul Legii pentru promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj, care prevede și o nouă măsură de subvenționare pentru crearea și/sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.
 
Potrivit Violetei Vrabie, coordonatoarea proiectului ILO ”Promovarea ocupării tinerilor”, asistența este direcționată către asigurarea disponibilității serviciilor pentru persoanele cu dizabilități, lucrul cu angajatorii, care pot asigura integrarea acestor persoane pe piața muncii, dar și cu persoanele cu dizabilități, pentru ca acestea să obțină încrederea în forțele proprii și să beneficieze de oportunități de angajare în condiții decente. "Prin ratificarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Republica Moldova s-a angajat să asigure nu doar libertatea, egalitatea și non-discriminarea persoanelor cu dizabilități, dar și dreptul persoanei cu dizabilități la muncă. Iar acest lucru poate fi obținut nu doar prin recunoașterea dreptului fundamental la muncă, ci și prin crearea condițiilor de accesibilitate și adaptare rezonabilă a spațiului. Cu sprijinul ILO, Republica Moldova întreprinde măsuri concrete pentru atingerea acestui obiectiv”, a mai menționat Violeta Vrabie.