Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 08 August 2020 04:57

ANOFM a semnat un acord de colaborare cu Fundația Regina Pacis

ANOFM a semnat un acord de colaborare cu Fundația Regina Pacis

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi Fundația Regina Pacis (FRP) au semnat astăzi, 03 iulie 2020 un acord de colaborare în scopul edificării şi dezvoltării unui parteneriat continuu şi eficient dintre ANOFM şi FRP în vederea promovării politicilor de ocupare pe piaţa muncii şi creşterii gradului de reintegrare profesională a copiilor și tinerilor care și-au ispășit pedeapsa în locuri de detenție, inclusiv a tinerilor din familii social vulnerabile.
 
Întru realizarea obiectivelor acordului, părţile vor întreprinde măsuri de sporire a gradului de informare și vor oferi sprijin la reintegrarea profesională a copiilor și tinerilor care și-au ispășit pedeapsa în locuri de detenție, inclusiv a tinerilor din familii social vulnerabile despre măsurile de ocupare a forţei de muncă implementate.
 
În cadrul discuțiilor, dna Raisa Dogaru, director ANOFM a menționat importanţa asigurării drepturilor copiilor deținuți la educație calitativă, orientare și formare profesională, facilitării accesului la piața muncii în scopul reabilitării și reintegrării acestora în societate, prevenirii şomajului şi combaterii efectelor sale sociale.
 
Pe de altă parte, Ilie Zabica, director FRP a adus mulțumiri instituției noastre pentru deschidere și interesul manifestat pentru acordul de colaborare și a subliniat rolurile şi responsabilităţile comune a părţilor în procesul de colaborare şi sprijin reciproc în scopul acordării suportului de reintegrare socială și profesională a persoanelor care și-au ispășit pedeapsa în locuri de detenție, inclusiv a tinerilor din familii social vulnerabile.