Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 04 Decembrie 2020 05:34

Reprezentanții ANOFM au beneficiat de un curs de instruire privind procedura de monitorizare și evaluare a măsurilor de ocupare a forței de muncă

Reprezentanții ANOFM au beneficiat de un curs de instruire privind procedura de monitorizare și evaluare a măsurilor de ocupare a forței de muncă

Timp de trei zile, pe 25, 26 și 29 iunie, reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) au participat la un atelier de instruire privind monitorizarea și evaluarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă, inclusiv raportarea rezultatelor și utilizarea datelor în planificarea de politici. Seminarul a fost  organizat în regim online de proiectul Organizației Internaționale a Muncii (ILO) „Promovarea ocupării tinerilor”.
 
În cadrul evenimentului online participanții au discutat mai multe subiecte ce țin de colectarea de date, monitorizarea și evaluarea eficienței și performanței măsurilor active în contextul noii Legi pentru promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj. Cursul de instruire a fost moderat de către  experta ILO, Valli Corbanese, care le-a vorbit participanților despre datele lunare, trimestriale și anuale care trebuie colectate și analizate, despre analiza cererii și ofertei forței de muncă, densitatea pieței și furnizarea serviciilor și programelor de ocupare. În cadrul webinarului au fost efectuate exerciții de analiză a datelor colectate de către ANOFM în trimestrul întâi al anului curent, cu scopul de a întări cunoștințele acumulate și încerca furnizarea argumentelor cu privire la numărul total al șomerilor, distribuția șomerilor după gen, furnizarea de servicii de ocupare.
 
”Acest curs de instruire a fost unul necesar și util și a contribuit la consolidarea capacităților noastre în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea măsurilor active de ocupare. Or, una dintre provocările-cheie cu care se confruntă ANOFM în acest sens este producerea informațiilor, evaluarea tuturor elementelor unui program, precum și ulterioara raportare către ministerul de resort pentru identificarea modalităților de obținere a mai multor rezultate dorite”, a menționat Raisa Dogotaru, directoarea ANOFM.
 
Atelierul de instruire face parte dintr-un șir de activități organizate de proiectul ILO „Promovarea ocupării tinerilor” în contextul Legii pentru promovarea ocupării forței de muncă și asigurării de șomaj, care a introdus noi măsuri pentru a spori ocuparea și a reduce șomajul, mai ales în rândurile grupurilor vulnerabile.