Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 28 Noiembrie 2020 07:01

ANOFM a semnat un acord de colaborare cu Agenţia Relaţii Interetnice

ANOFM a semnat un acord de colaborare cu Agenţia Relaţii Interetnice

Astăzi, 5 iunie 2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a semnat un acord de colaborare cu Agenţia Relaţii Interetnice (ARI) în vederea promovării politicilor de ocupare pe piaţa muncii şi creşterii gradului de reintegrare profesională a persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale.
 
Printre obiectivele acordului se numără  cunoaşterea mai bună a problemelor cu care se confruntă persoanele care aparţin minorităţilor naţionale la integrarea profesională şi identificarea soluţiilor în acest sens; sporirea gradului de informare a persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale despre măsurile de ocupare a forţei de muncă implementate; cooperarea reciprocă în vederea schimbului de materiale informative; organizarea în comun a diferitor mese rotunde, seminare, ateliere de lucru; iniţierea şi desfăşurarea de proiecte comune (la nivel naţional şi internaţional).
 
Raisa Dogaru, director ANOFM a subliniat necesitatea sprijinirii reintegrării pe piața muncii a persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale cît și participarea acestora la promovarea politicilor privind ocuparea forţei de muncă.
 
Elena Beleacova, directorul ARI a evidențiat importanţa promovării politicilor, strategiilor şi programelor de stat în domeniul relaţiilor interetnice, cît și colaborarea şi crearea parteneriatelor strategice în scopul acordării serviciilor de calitate - uşor accesibile şi bine redirecţionate.
 
Acest eveniment este susținut de proiectul „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”,  implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).