Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 04 August 2020 12:02

Colaboratorii ANOFM participă la seminarul de informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Colaboratorii ANOFM participă la seminarul de informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În perioada 7-8 noiembrie, colaboratorii subdiviziunilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și a structurilor sale teritoriale participă la seminarul de informare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
Seminarul are ca scop prevenirea riscurilor profesionale, eliminarea factorilor de risc şi de accidentare la locul de muncă.
 
În deschiderea evenimentului, dna Dogaru, director al ANOFM a reiterat impor­tanţa sănătăţii şi securităţii muncii în condiţiile în care angajații își petrec marea majoritate a timpului la locul de muncă, iar atunci când măsurile de securitate sunt res­pectate, se pot evita posibilele riscuri și accidentări.
 
Formatorii seminarului, reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnică au vorbit despre aspecte precum evaluarea riscurilor specifice funcţiei, organizarea activităţii muncii din punct de vedere al securităţii la nivel de unitate, organizarea evi­denţei timpului de muncă, corecti­tudinea îndeplinirii documentaţiei de muncă, înzestrarea cu echipa­mente necesare de lucru şi protec­ţie, elaborarea instrucţiunilor de se­curitate şi sănătate în muncă, exemple de bune practici etc.
 
La fel a fost prezentate ultimele modificări din legislația securității și sănătății în muncă, cadrul juridic general privind asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii a sa­lariaţilor cu referire la răspunderea pentru încălcarea actelor  normative în domeniu, răspunderea discipli­nară, civilă, penală şi contravenţio­nală, precum şi cercetarea acciden­telor de muncă.