Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 23 Septembrie 2020 10:28

Activități din teritoriu: In cadrul Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului DOFM Ștefan Vodă a desfășurat seminar pentru 22 bibliotecari din localitățile raionului.

Activități din teritoriu: In cadrul Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului DOFM Ștefan Vodă a desfășurat seminar pentru 22 bibliotecari din localitățile raionului.

In cadrul Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului DOFM Ștefan Vodă a desfășurat seminar pentru 22 bibliotecari din localitățile raionului.
Sub egida sloganului „Tinerii au prioritate!”, în contextul marcării Zilei Internaționale a Tineretului la data de 12 august, dar și în scopul creșterii șanselor de integrare profesională a tinerilor pe piața muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în comun cu subdiviziunile sale teritoriale organizează, în perioada 12-17 august 2019, Campania de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului.
In acest contecst, la data de 13 august 2019,  DOFM Ștefan Vodă în comun cu Direcția Raională Cultură, a desfășurat un seminar în cadrul Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului, la care  au participat 22 bibliotecari din localitățile raionului.
 Cei prezenți au fost informați despre prevederile Legii nr.105 privind promovarea forței de muncă și asigurarea de șomaj, serviciile acordate șomerilor și agenților economici.
 Un mare interes la participanți a trezit informația despre desfășurarea cursurilor și a perioadei de stagiere, posibilitatea de a se angaja la lucru cu un contract individual de muncă, beneficiind de indemnizația de încadrare sau instalare.
 S-a vorbit despre beneficiile acordate angajatorilor pentru crearea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilitați.
 Cei prezenți au fost informați despre prevederile Acordurilor Bilaterale semnate între Republica Moldova cu Statul Israel și Bulgaria.
 La finele seminarului participanților le-au fost distribuite informații despre desfașurarea cursurilor și cîte un Ghid  pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova.