Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 06 August 2020 00:46

În atenția angajatorilor! Programe de subvenționare cu scopul angajării și reintegrării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii

În atenția angajatorilor! Programe de subvenționare cu scopul angajării și reintegrării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă lansează programele de subvenționare a angajatorilor cu scopul angajării și reintegrării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii!
 
Programul I. Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri din grupurile vulnerabile
Agenții economici care vor angaja șomeri din următoarele categorii :

  • Persoane cu dizabilități
  • Persoane eliberate din locurile de detenție
  • Victime ale traficului de ființe umane
  • Victime ale violenței în familie
  • Persoane care luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope

vor beneficia de subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.
 
Programul II. Subvenționarea pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanelor cu dizabilități
Agenții economici care vor crea sau adapta un loc de muncă pentru persoane cu dizabilități  și vor angaja șomeri din categoria dată la aceste locuri de muncă, vor beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.
 
Angajatorii care sunt interesați să beneficieze de subvenții în condițiile art.36 și art.38 din Legea 105/2018, se pot adresa la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) pilot: Bălți, Cahul, Cantemir, Chișinău, Hîncești, Orhei și Strășeni, în a cărei rază își desfășoară activitatea.
Adresele și datele de contact ale STOFM:http://anofm.md/network/agency
 
   Pentru a beneficia de subvenții angajatorii trebuie să întrunească următoarele criterii generale :
- sunt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
- nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
- nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
- nu au datorii față de salariați pentru anul precedent.
 
Formulare pentru art. 36 din Legea 105/2018:

Cererea cu privire la acordarea subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă;
Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvențiilor lunare aferente subvenționării locurilor de muncă.
 
Formulare pentru art. 38 din Legea 105/2018:

Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru crearea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;
Cererea cu privire la acordarea subvenției pentru adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități;
Declarația cu privire la întrunirea condițiilor de acordare a subvenției pentru crearea/adaptarea locului de muncă pentru persoana cu dizabilități.
 
Centrul de Apel – Piața Muncii 0 8000 1000 (apel gratuit),  (+373 22) 838 414 (apel taxabil din străinătate) program: luni-vineri 08:30 - 15:30
Toate măsurile de ocupare  sunt GRATUITE!
 
Programele pilot de subvenționare a angajatorilor vor fi realizate cu suportul financiar și metodologic al Organizației internaționale a Muncii (ILO), în cadrul proiectului „Promovarea ocupării tinerilor”