Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 06 August 2020 01:03

Comunicat privind implementarea Parteneriatului Local de Ocupare a Forței de Muncă, raionul Cahul

Comunicat privind implementarea Parteneriatului Local de Ocupare a Forței de Muncă, raionul Cahul

       Parteneriatul Local de Ocupare (LEP), implementat pentru prima dată în Republica Moldova în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Confederația Națională a Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor, Consiliul Raional Cahul și partenerii locali reprezintă o inițiativă a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și are ca scop crearea de locuri de muncă decente pentru tinerii expuși excluziunii sociale, noi oportunități de dezvoltare a afacerilor, posibilități de instruire a șomerilor la locul de muncă, etc.
Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea  forței de muncă Cahul, din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, este unul dintre implementatorii  de baza ai Parteneriatului, plasînd în câmpul muncii tineri șomeri și persoane inactive, creîndule premize de  integrare și în alte programe ale Parteneriatului.
Implementarea LEP Cahul prevede implicarea a aproximativ 20 de parteneri publici și privați de nivel național și local, inclusiv organizații neguvernamentale, instituții financiare, instituții de învățământ, subdiviziunea teritorială de ocupare a forței de muncă Cahul, asociații de producători, întreprinderi și investitori. Costul total al LEP este de 403 mii 771 dolari SUA, dintre care 183 mii 912 dolari SUA reprezintă contribuția din partea OIM și 15 mii 400 dolari SUA – cea a actorilor locali.  
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) va contribui cu 204 mii 459 dolari SUA, prin scheme de granturi, pentru dezvoltarea afacerilor și crearea întreprinderilor de către tinerii din mediul social vulnerabil.