Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Septembrie 2020 02:46

Comunicat cu privire la încheierea acordului de parteneriat între Asociația Obștească "Concordia. Proiecte Sociale" și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, la data de 06.06.2019

Comunicat cu privire la încheierea acordului de parteneriat între Asociația Obștească "Concordia. Proiecte Sociale" și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, la data de 06.06.2019

În vederea consolidării parteneriatelor pe piaţa muncii și întru susținere reciprocă în implementarea strategiilor naționale și a planului de acțiuni a „Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021” și a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a încheiat la data de 06 mai 2019 Acord de colaborare cu Asociaţia Obștească "Concordia. Proiecte Sociale".

Acordul de colaborare are drept scop asigurarea echilibrării pieței muncii prin creșterea nivelului ocupării și a calității acesteia, de sporire a completivității și a angajabilității forței de muncă cu un grad mai mare de incluziune pe piața muncii, în special a tinerilor ieșiți din sistemul de protecție.
Semnarea prezentului Acord exprimă disponibilitatea Părților de a coopera în scopul promovării ocupării profesionale și a mediului favorabil pentru dezvoltarea forței de muncă în rândul tinerilor, crearea oportunităților egale de angajare prin implementarea politicilor de ocupare nondiscriminatorii pe piața muncii, corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii pentru calificări și competențe mai bune, precum și valorificarea potențialului oferit pentru o dezvoltarea durabilă.
 
Partenerii s-au aratat deschiși spre o colaborare fructuoasa pe viitor, sprijin reciproc  prin acţiuni comune prevăzute în Acord printre care se enumeră informarea, formarea ocupațională/ vocațională profesională, medierea pe piața muncii, etc. pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție.
    
 
06.06.2019 
Centrul de apel si comunicare